Петролната компания NIS, която е най-голямата в Сърбия, за първата половина на 2023 г. реализира нетна печалба от 13,7 милиарда динара (около 130 милиона долара), което е с 69% по-малко от същия период на 2022 г., съобщават от компанията, пише "Интерфакс". Мажоритарен собственик с над 50% от акциите на компанията преди няколко години стана газовият гигант "Газпром".

За същия период EBITDA (печалбата преди облагане с данъци) намалява с 57% в сравнение с предходната година и възлиза на 28,5 милиарда динара.

Общият дълг на NIS към банките обаче намалява леко до 553 милиона евро, т.е. той е с 6% по-малък от първото полугодие на миналата година.

Компанията отбелязва, че за развитие са инвестирани 11,6 милиарда динара (около 105 млн. долара), което е с 52% повече от първото полугодие на миналата година. По-голямата част от средствата са инвестирани за проучване и добив на нефт и газ, както и за подобряване на ефективността на преработката в рафинерия "Панчево" и продължаване на модернизацията на продажбите "на дребно".

"Общият обем на добива на нефт и газ е 571 000 условни тона, при това в рафинерията в "Панчево" са преработени за периода почти 2 милиона тона суров нефт и междинни продукти. Обемът на оборота на нефтопродукти през отчетния период възлиза на близо 1,9 милиона тона", съобщават още от NIS.

Уточнява се, че "Газпром нефт" (структура на руския "Газпром") притежава 50% от NIS, а пряко "Газпром" - 6,15%. Други 29,87% от акциите са собственост на сръбската държава, а останалите почти 14% са притежание на миноритарни акционери.

Американски компании искат да инвестират в модерни енергийни съоръжения в Сърбия

Американски компании искат да инвестират в модерни енергийни съоръжения в Сърбия

Страната предприема енергиен преход и се надява на по-голяма независимост