Американски компании се интересуват от инвестиране в технологично модерни енергийни мощности в Сърбия, съобщава eKapija, цитирайки посланикът на САЩ в Сърбия Кристофър Хил.

Енергийният преход Сърбия трябва да доведе до увеличаване на производствения капацитет на страната, увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс и диверсификация на енергийните доставки.

Социален контрол: Шпионирането в китайски стил пусна корен в...Сърбия

Социален контрол: Шпионирането в китайски стил пусна корен в съседна на България страна

Подкопаване на гражданските права и свободи?

Освен инвестициите, реализирани от държавата, западната ни съседка иска да стимулира повече частния сектор и да инвестира повече във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), което ще допринесе за по-голяма сигурност на доставките и по-добро опазване на околната среда.

С приемането на Плана за развитие на енергийната инфраструктура и мерките за енергийна ефективност, заедно с приетите изменения в Закона за използването на възобновяеми енергийни източници, Сърбия си поставя ясни цели и приоритети за развитие на енергийния сектор, коментират експерти.

Според властите това ще стане чрез създаването на стабилна правна рамка за нови инвестиции, особено в областта на възобновяемите енергийни източници, както и чрез привличането на нови инвеститори, които със своя опит и технологии могат да допринесат за по-силен енергиен сектор на Сърбия.

Именно американски компании са силно заинтересовани да инвестират в технологично модерни енергийни мощности в Сърбия, се казва в прессъобщение на Министерството на минното дело и енергетиката.

Сърбия и Северна Македония ще изграждат високоскоростна жп линия между Ниш и Скопие с разклонение през България

Сърбия и Северна Македония ще изграждат високоскоростна жп линия, преминаваща и през България

Това ще бъде първият общ европейски проект между двете държави