След десетилетия на насърчаване на въглищата като гарант за националната енергийна сигурност, четвъртият най-голям замърсител в Европа - Полша се ориенира към вятърната енергия.

Най-голямата полска компания за комунални услуги - PGE смята да се обърне към турбините, за да използва бризовете в Балтийско море и да достави 2.5 гигавата "чиста" енергия до 2030 г.

Тя обмисля да се съюзи с един от най-големите европейски играчи в проекта, като същевременно работи за ускоряване на инвестициите в газови централи, както и в такива, използващи комбинирана технология за производство на топло- и електроенергия.

Възобновяемата енергия става все по-изгодна

Източник: Bloomberg

Възобновяемата енергия става все по-изгодна

Действията са свързани с поевтиняващите вятърни турбини и нарастващите разходи за разрешителни за емисии. Предвид решимостта на Европейския съюз да премахне вредните за климата изкопаеми горива, дори и най-замърсяващите компании за комунални услуги започват да търсят начини за почистване на своите индустрии.

"По-евтините възобновяеми енергийни източници са положително развитие, а нарастващите цени на въглеродните емисии са отрицателни, защото те отнемат средствата, които иначе бихме могли да инвестираме в "зелени" източници Инвестиционният избор е прост за нас: насочваме се към по-евтиния сценарий", обясни Моника Моравиецка, стратегически директор на PGE.

Защо въглищата остават "господар" на енергийния пазар в Германия?

Защо въглищата остават "господар" на енергийния пазар в Германия?

Въпреки рекордите, които записва секторът на възобновяема енергия

Консервативното правителство на Полша също променя мнението си. Наскоро то обяви план за намаляване на зависимостта от въглищата, които генерират повече от 80% от електроенергията на страната и осигуряват много работни места в минната индустрия в югозападната част на Полша.

Този ход подчертава по-широка тенденция, в която компаниите за комунални услуги от Германия до Испания поставят възобновяемите енергийни източници в центъра на стратегиите си за растеж.

Политиките на властите забавиха растежа на възобновяемата енергия до рекордно ниски нива

Източник: Poland energy regulator

Политиките на властите забавиха растежа на възобновяемата енергия до рекордно ниски нива

Обратният завой на Полша идва след като растежът на възобновяемите енергийни източници в страната се забави през миналата година, тъй като властите във Варшава разстроиха инвеститорите с промени в мерките за подкрепа на производителите на електроенергия. Държавата е заплашена да пропусне целта си за чиста енергия до 2020 г., която е част от по-широка цел на ЕС.

Цената на въглеродните емисии се увеличи повече от 2 пъти през миналата година, тъй като блокът се съгласи да своята система за ограничаване на търговията и да ускори темпа на намаляване на замърсяването през следващото десетилетие. Разрешителните поскъпнаха до около 11.5 евро за метричен тон и могат да достигнат до 32 евро до 2023 г., прогнозира Bloomberg New Energy Finance.

Чрез диверсификация на източниците за производство на енергия и включване на вятърни централи, разположени в морето, Полша може да успее да намали дела на въглищата в енергийния си микс дори под 60%, каквато е целта на властите до 2030 г.

"Ние сме естествен пазарен лидер и ще поощрим нашите колеги също да отидат в тази посока", отбелязва Моравиецка.

Въглищата все още са основен източник на енергия в Полша

Източник: PGE

Въглищата все още са основен източник на енергия в Полша

В миналото PGE подкрепяше въглищата като път към енергийната сигурност на Полша и като начин да успокои синдикатите. Тези аргументи изглеждат все по-слаби, тъй като страната удвои своя внос на горивото от 2016 г. до 2017 г.

"Защитавах въглищата на основание, че това е по-широк елемент от енергийната политика, че те улесняват нашата външна политика. Но възобновяемите енергийни източници също могат да гарантират и енергийната независимост, след като ги построим", смята директорът на PGE.

За своето "зелено" начинание PGE иска да намери партньорска компания сред водещите разработчици на офшорни вятърни централи в Европа. Чуждият инвеститор би могъл да купи миноритарен дял в проекта и да донесе ноу-хау за разработване на бъдещите многомилиардни проекти. Компанията може да потърси подкрепа у от финансови институции като Европейската инвестиционна банка.

"От финансова гледна точка няма да има недостиг на възможности. Има много повече инвеститори, заинтересовани от подобни проекти, отколкото тези, които желаят да инвестират в изкопаеми горива", убедена е Моравиецка.