В доклада си за юни анализатори на Европейската комисия понижиха прогнозата си за производството на пшеница в Европейския съюз през следващия селскостопански сезон, започващ на 1 юли, с 400 хил. тона спрямо оценката си от май до 125,8 млн. тона, съобщи Reuters.

Дори при това положение обаче бъдещата реколта остава със 7% над ожънатите през приключващия агарен сезон 117,2 млн. тона. Повишаването на прогнозата се дължи в най-голяма степен на разширяването на засетите площи с мека пшеница.

Прогнозират по-добра реколтата от зърно в ЕС и България

Прогнозират по-добра реколтата от зърно в ЕС и България

Анализаторите на COCERAL очакват ръст на производството и за маслодайните култури

Предвиждането на анализаторите на ЕК за вътрешното потребление на зърнената култура е завишено за отрасъла на биогоривата и за животновъдството с по 300 хил. тона до съответно 3,4 млн. тона и 41,3 млн. тона, пише sinor.bg.

Прогнозата за износа на пшеница от ЕС за следващия сезон е запазена на ниво от 30 млн. тона, но остава над очакваните доставки за трети страни през настоящия сезон от 27 млн. тона.

Оценката за крайните запаси от пшеница през следващия сезон е понижена до 10,1 млн. тона от очакваните през май 10,8 млн. тона, но ще надхвърли значително очертаващите се запаси в края на настоящия сезон от 8,8 млн. тона.

Трикратен срив в българския износ на пшеница въпреки ръста на цените

Трикратен срив в българския износ на пшеница въпреки ръста на цените

До 3 юни са експортирани едва 665 хил. тона при 1,7 млн т миналата година

При ечемика анализаторите на ЕК са понижили прогнозата за реколтата с 1 млн. тона спрямо обявената през май до 53,5 млн. тона. За царевицата те вече очакват с 400 хил. тона по-слаба реколта в сравнение с май, или 70,6 млн. тона, но оценката им за вноса на зърнената култура в ЕС през следващия сезон е оставена без промяна - 15 млн. тона.