Пандемията продължава да оказва влияние върху световната смартфон индустрия, като през второто тримесечие на 2020 г. Gartner отчита спад от 20,4% до общо 295 млн. продажби.

Сред петте най-големи производители Samsung отчита най-голям спад, докато продажбите на Apple са почти без промяна. Huawei също отчита намаление на продажбите спрямо същия период на миналата година, но компанията успява да постигне ръст от 27,4% спрямо първото тримесечие на 2020 г., което я постави на минимална разлика от лидера.

По-ранен доклад на Canalys постави китайската компания на първо място.

Ръстът на Huawei се дължи на възстановяването на китайския пазар, където компанията концентрира усилия след многократните удари от страна на Вашингтон. Според доклада на Gartner, всички големи пазари, освен Поднебесната империя, бележат спад през периода. От общо 295 млн. продажби, Китай отговаря за 94 млн.

Индия записва най-тежък спад сред петте най-големи страни в света - 46%.

Сред производителите Samsung отчита спад от 27,1% спрямо същия период на миналата година до 55 млн. продажби. Huawei записва понижение от 6,8% до 54 млн., като компанията държи 42,6% от пазара в Китай.

Apple продава 38 млн. iPhone през второто тримесечие на 2020 г., спад от едва 0,4%. Благодарение на възстановяването на Китай и новия iPhone SE компанията отчита подобрение на продажбите спрямо първото тримесечие.

Доставчик

Продажби 2Q20

Пазарен дял 2Q20(%)

Продажби 2Q19

Пазарен дял 2Q19(%)

Растеж 2Q20-2Q19 (%)

Samsung

54,759.4

18.6

75,111.8

20.3

-27.1

Huawei

54,125.0

18.4

58,055.7

15.7

-6.8

Apple

38,386.1

13.0

38,522.9

10.4

-0.4

Xiaomi

26,095.2

8.9

33,250.7

9.0

-21.5

OPPO

23,612.1

8.0

28,070.2

7.6

-15.9

Други

97,692.1

33.2

137,282.5

37.1

-28.8

Общо

294,669.9

100.0

370,293.9

100.0

-20.4

Източник: Gartner (August 2020)