Румънската комисия за защита на потребителите глоби местното подразделение на австрийската Raiffeisen Bank с 50 000 леи (11 000 евро) заради нелоялни практики по отношение на длъжниците в швейцарски франкове.

Регулаторният орган ще създаде комисия в следващите дни, за да определи дали да бъде издадена заповед за прекратяване на тези практики.

През 2006 г. австрийската банка пусна в Румъния заеми, деноминирани в швейцарски франкове. Тя покри свързаните с тях рискове, като въведе в договорите клауза, която й дава право да увеличава лихвения процент по своя преценка, според вътрешни документи на банката.

Клиентите с кредити в швейцарски франкове са решили, че банката покрива валутния риск от тяхно име, включително чрез увеличаване на лихвените проценти с обосновката, че условията на финансовия пазар са се променили.

Според регулатора банката не е информирала клиентите за бъдещите разходи по кредита, което ги е накарало да вземат решения, които те не биха взели при други обстоятелства.

Raiffeisen Bank ще оспори решението в съда. Тя все още има около 5200 кредита в швейцарски франкове на стойност около 185 млн. евро, в сравнение с 11 600-те кредита на стойност 450 млн. евро, които имаше в края на 2008 г.