От днес в Гърция се изплащат бонуси на граждани за съдействие за разкриване на измами в големи размери. Досега са подадени близо 200 хиляди сигнала от гръцки граждани за фалшиви касови бележки.

Размерът на бонусите може да варира от 100 евро до 3000 евро, в зависимост от разкритото финансово нарушение, за което е помогнала предоставената информация.

По-конкретно, например бонуси от 3000 евро ще се изплащат на граждани, които са информирали Министерството на развитието за фалшив касов бон, което е довело да разкриване на крупно укриване на данъци от съответната фирма.

3000 евро "бонус-донос" в Гърция: Данъчните дават пари на гражданите

3000 евро "бонус-донос" в Гърция: Данъчните дават пари на гражданите

Целта е да се разкриват данъчни престъпления

С програма, която всеки може да свали на смартфона си, потребителите могат да проверяват дали касовата бележка е отразена в оборота на компанията. Така гръцките власти ангажират гражданите в борбата срещу укриване на приходи от фирми.

До сега са подадени почти 200 хиляди сигнала, като половината са анонимни, информираха гръцките власти. Днес по 3000 евро бонус получават лицата, посочили личните си данни и помогнали за разкриване на големи суми укрити данъци.

Ще припомним, че през есента на миналата година у нас също имаше подобна идея, която се предлагаше чрез изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Тогава Националната агенция за приходите (НАП) предлагаше да се изплащат бонуси за информация за поне 3000 лева "спестени" неправомерно данъци, като наградата можеше да е 10% от събраната сума благодарение на подадената от граждани информация. Този текст обаче не беше приет.