Създават стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран край Свищов. Инвеститор в проекта е земеделският производител Али Алиев, пише регионалният вестник "Борба".

Предвижда се рибата да се отглежда в мрежени клетки в участък на Дунав в района на града. За целта при речен километър 545.9 на водоема ще бъде монтирана инсталация с четири правоъгълни садки. Едната от тях ще е с размер 6х3 м и ще се ползва като спомагателна, а останалите три - 12х4 м, ще са производствени. Системата ще бъде стабилизирана с въжета и тежести и ще заема площ около 90 кв.метра.

В обекта ще се отглеждат шаран и европейски сом с високо начално тегло до достигане на консуматорски размери около 1,5 - 2 кг. Очаква се общият капацитет на производство да достигне 4,6 т риба за година.

Зарибяването ще се извършва през април и ще се използва еднолетен оборот, т.е. един вегетационен период на отглеждане. Продукцията ще се реализира в края на годината. За хранене ще се използват висококачествени гранулирани фуражи, които ще се подават ръчно.

На 250 км от морето: В Пловдив изграждат ферма за скариди

На 250 км от морето: В Пловдив изграждат ферма за скариди

Единствената на Балканите (за момента) ферма за скариди се намира край Свищов

Предвид местоположението на производствения обект проектът ще влезе на съгласуване в Басейнова дирекция - Дунавски район, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни.

Документите са входирани за разглеждане и допустимост в Община Свищов и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Велико Търново.

Очаква се проектът да получи зелена светлина, тъй като не попада в границите на защитена територия, нито в пределите на мрежа "Натура 2000".