138 551 990 лева - това е сумата, която застрахователните брокери са получили от комисионни от продажбата на полици през първите 6 месеца на годината. Делът на комисионните представлява 18.1% от общия премиен приход на застрахователите, показват публикуваните вчера данни на Комисията за финансов надзор.

От тях се вижда, че най-добрият доход за брокерите идва от два вида застраховки - "Гражданска отговорност" и "Автокаско", които общо са донесли на този бизнес над 110 милиона лева за полугодието. Приходите се делят между общо 330 официално регистрирани у нас застрахователни брокери.

Кой продава най-много застраховки?

Най-големият брокер по продадени застраховки и съответно приходи от комисионни е "Ес Ди Ай Груп" ООД. Компанията е реализирала полици за полугодието на стойност над 68 милиона лева. От тях над 59 милиона са по "Гражданска отговорност", а други 6 милиона - по "Автокаско". Общият пазарен дял на лидера на база премиен приход в полза на застрахователите е в размер на 8,93%.

Втория по големина брокер у нас е "Ай Енд Джи Иншурънс Брокер" ООД, който е продал застраховки на обща стойност от над 50 милиона лева. От тях над 31 милиона лева са от "Гражданска отговорност", а над 7 милиона лева - от "Автокаско". Общият пазарен дял на втория е в размер на 6,64%.

Трети по приходи е "Дженерал Брокер" ООД, който държи 4,51% от пазара у нас. Неговите приходи са общ размер от над 34 милиона лева, от които над 20 милиона от гражданска и над 7 милиона от автокаско.

Наименование на застрахователния брокер Премиен приход в лева
1 "ЕС ДИ АЙ ГРУП" ООД 68 507 945
2 "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД 50 925 106
3 "ТОТАЛ ИНС - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 23 016 977
4 "ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР" ООД 40 464 900
5 "МАРШ" ЕООД 32 038 549
6 "АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ" ООД 30 453 432
7 "УНИКРЕДИТ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 26 279 992
8 "БРОКЕР ИНС" ООД 26 937 281
9 "ЮНАЙТЕД БРОКЕР" ООД 21 507 859
10 "МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД 21 056 005