Обемът на дивидентите, изплатени от компаниите в целия свят, се е увеличи в периода  юли – септември т.г., за първи път през последните четири тримесечия. Това показват данните, събрани от компанията Henderson Global Investors, пише днес Financial Times.

За третото тримесечие на 2015 г. инвеститорите са получили общо 297 милиарда долара дивиденти, което е с 2,3% повече от същия периода на миналата година.

Тримесечните плащания в Северна Америка са скочили с 20 на сто и са достигнали 116,5 милиарда долара. В САЩ те нарастват с 23,4%, като са изплатени  107,9 милиарда долара. Анализаторите отбелязват, че вече 7 тримесечия ръстът на изплатените дивиденти  в САЩ се измерва с двуцифрено число

Китайските компании обаче са съкратили дивидентите си с 2,1%, като експертите очакват те да отчетат спад и за цялата 2015 година.

Изплатените дивиденти във Великобритания и другите страни от Европа също разочароваха инвеститорите: намалението за периода е 1,5% и 13,5% спрямо предходното и спрямо миналогодишното тримесечие съответно.

По оценка на Henderson, като цяло за 2015 г. световните дивиденти ще се намалят с 2% - до $1,15 трилиона долара. Но ако не се вземат предвид еднократните колебания на валутните курсове  и някои специални плащания, то те ще отбележат ръст от 9,5%.

През август Henderson прогнозира  дивиденти за цялата 2015 г. в обем 1,16 трлн. долара.