Българската застрахователна група Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) e подала молба до Апелативния съд в Букурещ за възстановяване на лиценза за дейност на нейното местно дъщерно дружество Евроинс Румъния и в същото време е дала предложение, което би й позволило да работи на румънския пазар, съобщават румънски медии. 

По-конкретно, ЕИГ е стартирала процедура за отмяна на решението от 17 март, съгласно което румънският пазарен орган (ASF) е отнела оперативния лиценз на Евроинс Румъния заради "признаци на неплатежоспособност", позовавайки се на недостатъчен капитал.

Съобщава се, че по-късно европейският орган EIOPA е потвърдил липсата на капитал, въпреки че не беше официално публикуван доклад в това отношение, отбелязва Romania Insider.

В същото време ЕИГ твърди, че е готова да прехвърли портфейла на румънското си дъщерно дружество към българското презастрахователно дъщерно дружество ЕИГ Ре, което по този начин ще извърши всички плащания, свързани с портфейла. Като част от предложението за мирно споразумение, Евроинс България ще започне да работи на румънския пазар под режима на свобода на услугите (FoS). В момента застрахователната компания работи на този принцип във Великобритания и Полша. 

Кои са застрахователите с най-големи приходи у нас през 2022 година?

Кои са застрахователите с най-големи приходи у нас през 2022 година?

Има ли изненадващи лидери в сектора?

"Предложението предвижда прехвърляне на портфейла на Евроинс Румъния на EIG Re, чрез споразумение за прехвърляне, с което EIG Re се задължава да покрие настоящи и бъдещи щети и уточнява, че Евроинс АД, българското дъщерно дружество на групата и едно от най-големите подразделения в холдингът, първоначално ще работи в Румъния под режима на свободата на услугите, обслужвайки румънски клиенти. Акционерите се задължават да осигурят необходимата капиталова вноска за изпълнение на Предложението", пише в съобщение на компанията, цитирано от Romania Postsen.

След отнемане на оперативния лиценз на Евроинс Румъния, ASF прехвърли портфолиото си към гаранционния фонд на застрахованите лица FGA - което означава, че плащанията ще се обслужват от бъдещите купувачи на застраховки.

"Евроинс" иска €500 милиона обезщетение за отнетия лиценз в Румъния

"Евроинс" иска €500 милиона обезщетение за отнетия лиценз в Румъния

При връщане на лиценза искът ще бъде оттеглен

EБВР предлага решение на застрахователната криза в Румъния

Междувременно Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която е миноритарен акционер в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), част от Еврохолд България АД, излезе с позиция по казуса с Евроинс Румъния и относно състоянието на румънския застрахователен пазар.

"ЕБВР желае да помогне за намирането на решение, което не генерира допълнителни разходи за притежателите на полици и данъкоплатците. Затова заедно с ЕИГ банката отправи предложение към АСФ за намиране на такова решение. Във връзка с това предложение ЕБВР, ЕИГ и АСФ продължават да провеждат конструктивни разговори", пише в съобщението на ЕБВР.

Отнетият лиценз

Румънският финансов надзор отне разрешението за дейност на застрахователната компания Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. ("Евроинс Румъния"). Това става ясно от решение на регулатора, оповестено на 17 март 2023 г., според което в застрахователната компания са отчетени признаци на състояние на несъстоятелност.

Едната от предприетите от страна на надзора мерки е откриване на производство по несъстоятелност, а другата е назначаването на Застрахователния гаранционен фонд като временен администратор на дружеството, със задача да осигури администрацията и управлението на дейността на застрахователя.

Към 30 юни 2022 г. компанията не разполага с допустими средства за покритие на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR), което се запазва към 30 септември 2022 г. За възстановяване на капиталовото изискване за платежоспособност са необходими средства в размер на 2,19 милиарда леи (около 450 милиона евро), а за покриване на минималното капиталово изискване (MCR) средства в размер на 1,75 милиарда леи (360 милиона евро). Решението за отнемане на лиценза е взето при условията, при които положението на "Евроинс Румъния" не прави надеждно прилагането на процедура за преструктуриране.

"Евроинс" остана без лиценз в Румъния

Румъния отне лиценза на застрахователя "Евроинс"

Мотивът са "отчетени признаци на състояние на несъстоятелност" на застрахователната компания

Решението на надзорната комисия се основава на обширен анализ на ситуацията с "Евроинс Румъния". В този смисъл, регулаторът отбелязва факта, че от 2020 г. Евроинс беше обект на интензивни контролни действия, които доведоха до осветяване на реалното състояние на компанията. Между февруари 2020 г. и януари 2023 г. Органът наложи 26 санкции на Евроинс, което доведе до общи глоби от над 16 милиона леи (над 3 милиона евро), в резултат на 17 контролни действия. Всички санкции, наложени на дружеството Евроинс Румъния, бяха потвърдени по същество или окончателно от съдилищата, към които дружеството се обърна, за да оспори мерките.

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. е дъщерно дружество, част от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, по отношение на което КФН е орган за групов надзор.

Във връзка с решението на румънските си колеги, Комисията за финансов надзор (КФН) обясни, че Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. не извършва застрахователна дейност в Република България. Решението на румънския надзорен орган не засяга застрахованите лица в българските застрахователни дружества от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД. В резултат на осъществявания от КФН надзор не са констатирани проблеми с платежоспособността нито на индивидуалните дружества от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, нито на групата като цяло.

Асен Христов: прехвърлихме по-голяма част от румънски активи и пасиви на “Евроинс” в България

Асен Христов: прехвърлихме по-голяма част от румънски активи и пасиви на “Евроинс” в България

Румънският гаранционен фонд е почти празен заради фалита на румънски застраховател