Петте най-големи застрахователни компании по получени премии държат повече от половината от пазара на общото застраховане в България. Това е видно от последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за сектора към края на 2022 година.

Пазарният дял на петте лидера по премиен приход от дейност в България на ЗК "Лев инс" (14.34%), ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" (12.78%), "ДЗИ - Общо застраховане" (11.14%), "ЗД Евроинс" (9.91%) и ЗАД "Армеец" АД (8.79%) възлиза на 1.7 млрд. лева или 56.95% от общия премиен приход. 

Пазарен дял на база премиен приход от дейност в България на петте най-големи компании по този показател:

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД 14,34%
ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД 12,78%
"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 11,14%
"ЗД ЕВРОИНС" АД 9,91%
ЗАД "Армеец" АД 8,79%

Класацията не би изглеждала така, ако се включи и премийният приход от чужбина. Така лидер на застрахователният пазар би бил "ЗД Евроинс" (15.24%), следвана от ЗК "Лев инс" (14.94%), ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" (11.42%), "ДЗИ - Общо застраховане" (9.95%),  и ЗАД "Армеец" АД (7.85%). 

Пазарен дял на база премиен приход от дейност в България и в чужбина на петте най-големи компании по този показател:

"ЗД Евроинс" 15.24%
 ЗК "Лев инс" 14.94%
 ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 11.42%
 "ДЗИ - Общо застраховане" 9.95%
 ЗАД "Армеец" АД 7.85%

Статистиката сочи, че общият премиен приход от общо застраховане на всички 21 предприятия възлиза на 2.9 млрд. лв., като се увеличава за година с 11.65%. Традиционно най-големият дял в този сектор заемат автомобилните застраховки (65.8%). Задължителната полица "Гражданска отговорност" за автомобилистите е привлякла премиен приход от над 1.1 млрд. лева. Пазарният лидер в това отношение безспорно е ЗК "Лев инс", която е привлякла премии за над 250 млн. лв. или близо една четвърт от всички премии по полиците "Гражданска отговорност" на автомобилистите през 2022 година.

Премиен приход от застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите на петте най-големи компании по този показател:

ЗК "Лев инс" 254.5 млн. лева
"ЗД Евроинс" 174.3 млн. лева
ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД 173.4 млн. лева
ЗД "Бул Инс" АД 137.7 млн. лева
ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД 101.7 млн. лева
 Застрахователи свалят цената на "Гражданската отговорност", но тази тенденция може скоро да се обърне

Застрахователи свалят цената на "Гражданската отговорност", но тази тенденция може скоро да се обърне

Най-големите пазарни лидери диктуват цените, твърдят от бранша

Застраховки "Живот"

Общият премиен приход от животозастраховане и смесено застраховане (някои застрахователи имат смесена дейност и извършват дейност по животозастраховане и застраховане по класове "Злополука" и "Заболяване") през 2022 г. възлиза на малко над 625 млн. лева, като се увеличава на годишна база с около 3 на сто.

Като лидер на този пазар се очертава "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД (с премиен приход от 189.5 млн. лева и пазарен дял от 30.3%), следван от ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" АД (с премиен приход от 151 млн. лева и пазарен дял от 24.1%) и ЗАД "Алианц България живот" АД (с премиен приход от 128.2 млн. лева и пазарен дял от 20.5%).

Пазарен дял на база премиен приход по дейност петте най-големи животозастрахователни компании:

ДЗИ-Животозастраховане ЕАД 30.3%
ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" АД 24.1%
ЗАД "Алианц България живот" АД 20.5%
ЗК "УНИКА Живот" АД 11.3%
"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД 6.8%

В сектора на Животозастраховането делът на премийният приход от застраховките "Живот и рента" се очертава като най-голям 38.4% (240.2 млн. лева), следвана от застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд 35.4% (221.1 млн. лева) и застраховката "Заболяване" 16.5% (103.4 млн. лева).

Под предлог застрахователни измами и изисквания за ERM II - "Гражданската отговорност" може да поскъпне драстично

Под предлог застрахователни измами и изисквания за ERM II - "Гражданската отговорност" може да поскъпне драстично

Предлагат ключова промяна в Кодекса за застраховането