Ако доскоро застрахователите у нас предричаха ръст на цената на задължителната за автомобилистите застраховка "Гражданска отговорност", то днес ситуацията е различна. Оказва се, че компаниите масово намаляват цените на най-разпространената в страната застраховка. Според наблюденията на брокери, с които money.bg разговаря намалението е в диапазона между 40 и 50 лева. Това е внушителен спад при цена на застраховката около 250 лева за средностатистически автомобил.

Данни предоставени на money.bg от "Лев Инс"

Според сигнал, подаден в Комисията за финансов надзор, с който actualno.com разполага, спадът на цените започнал на 26 януари 2023 г., когато едно от дружествата намалило рязко тарифата. Освен спада на цените по тарифа, в допълнение била увеличена и отстъпката, която компанията предоставя на клиентите си, като за някои градове тя достигна до 20%, се добавя в сигнала.

Ако следваме икономическата логика, че пазарните дялове на компаниите са рефлексия на цените, то ето какво сочат последните данни на КФН относно пазара на застраховки "Гражданска отговорност". Според статистиката (към третото тримесечие на 2022 г.) лидер на този пазар е "Лев Инс" с премиен приход от 206.1 милиона лева. Според становище на "Лев Инс" ръстът на премийния приход на компанията от задължителната застраховка е минимален (0.2% годишно). Пазарният лидер е следван от "ЗД Евроинс" (133.7 милиона лева), ЗАД ДаллБогг Живот и здраве (133.4 милиона лева) и "Бул Инс" (110.1 милиона лева). За сравнение премийният приход от тези застраховки на всички застрахователи в страната е общо 871.6 милиона лева към края на третото тримесечие на годината. 

Застрахователна компания Премиен приход
ЗК "ЛЕВ ИНС" АД 206 152 131 лева
ЗД ЕВРОИНС АД 133 743 117 лева
ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД 133 405 934 лева
ЗД "Бул Инс" АД 110 185 121 лева
ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД 76 528 695 лева
ДЗИ - Общо застраховане ЕАД 74 494 759 лева
ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД 51 906 181 лева
ЗАД "Армеец" АД 27 566 523 лева
Дженерали застраховане АД 26 116 133 лева
ЗАД "Алианц България" АД 19 278 135 лева
ЗК "УНИКА" АД 5 744 660 лева
Групама застраховане" ЕАД 3 521 154 лева
ЗАД "Асет Иншурънс" АД 2 797 721 лева
ЗАД "Енергия" 153 103 лева
Застрахователно дружество ЕИГ РЕ ЕАД 48 895 лева
ЗД "Съгласие" АД 3720 лева

Таблица: Премиен приход на застрахователите в страната от застраховка Гражданска отговорност" на автомобилистите към края на третото тримесечие на 2022 г. по данни на КФН

Каква е причината застрахователите да свалят цените на полиците "Гражданска отговорност" попитахме изпълнителния директор на "Бул Инс" Стоян Проданов.

"Приоритет в ежедневната дейност е да следим пазарните условия. При една тенденция на дълготрайно понижение на цените, говорим за ефективните цени, за да не излезем от пазара трябва да следваме. Ние не сме инициатори. Ние следваме тенденциите, които се формират на пазара", коментира той.

От застрахователна компания "Лев Инс" коментираха, че през последния месец се наблюдава раздвижване на ценовите нива и поевтиняване на застраховката, което е етап от пазарната конкуренция.

"Не за първи път сме свидетели на подобни явления. Регулаторният орган е този, който трябва да следи дали тези стъпки нагоре и надолу в цената са в интерес на застрахованите лица", обясниха от "Лев Инс" и допълниха, че пазарът е в такъв период, в който конкуренцията е довела до повсеместно намаляване на цените, но това е краткосрочна тенденция, която скоро ще обърне своя ход.

Важно е да отбележим, че премията по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се образува автономно от всеки застраховател, лицензиран от КФН да извършва дейност по този клас застраховка. Евентуалните увеличения или намаления на премията представляват самостоятелно решение на всеки застраховател.

Така, например от "Лев Инс" взели решение от началото на месец февруари да имат индивидуален подход към всеки клиент и неговите персонални нужди.

"ЗК "Лев Инс" АД е лидер на пазара по автомобилно застраховане. В тази връзка, разполага и с най-голямата база данни, касаеща историческия опит и нарушенията, извършвани от шофьорите на МПС. Поради тази причина ние въведохме собствен модел на ценообразуването, обхващащ многофакторен анализ. Така например, под внимание се взимат районът на управление, мощността на автомобила, личните качества на шофьора, историческите данни за неговото поведение на пътя и много други. Нашата основна цел е всеки да плаща справедлива цена за своята застраховка, което означава, че добрите шофьори ще плащат по-малко", коментираха от българската застрахователна компания.

Съгласно Кодекса за застраховането, на КФН е забранено да осъществява предварителен надзор върху застрахователните премии. Това изключва възможността застрахователите предварително да уведомяват или да искат одобрение на предложени от тях увеличения или намаления на тарифните ставки на премиите, респективно не може да бъде наложено като законово задължение.

Под предлог застрахователни измами и изисквания за ERM II - "Гражданската отговорност" може да поскъпне драстично

Под предлог застрахователни измами и изисквания за ERM II - "Гражданската отговорност" може да поскъпне драстично

Предлагат ключова промяна в Кодекса за застраховането

Същевременно, в правомощията си на надзорна институция за целия застрахователен сектор, КФН е длъжна да съблюдава дали при образуване на застрахователните си премии всеки застраховател спазва принципите по Кодекса за застраховането.

"На първо място, премиите трябва да съответстват на поетия риск и на разходите на застрахователя. На второ място, премиите трябва да бъдат достатъчни на базата на разумно актюерско допускане, така че да осигуряват изпълнението на всички задължения на застрахователя, включително образуването на достатъчни технически резерви. Освен това, законът изисква финансовото състояние на застрахователя да се прогнозира в дългосрочен план въз основа на премиите като единствен източник на приход", обясниха от Комисията за финансов надзор.

По отношение на текущо наблюдаваното намаляване на прилаганите премии по застраховка "Гражданска отговорност", КФН извършва ежедневен анализ на отчетените от застрахователите данни относно тяхната достатъчност.

"В случай, че премиите са достатъчни по размер, то тяхното намаляване може да се счита за резултат от ефективната ценова конкуренция на пазара, от която полза извличат потребителите на застрахователни услуги", отбелязват от регулатора.

И допълват, че предвид обстоятелството, че на фона на високата инфлация в страната, евентуален неуспех на автономната ценова политика на застрахователите, би могъл да застраши финансовата стабилност на целия застрахователен пазар. В този контекст при необходимост регулаторът ще приложи принудителни административни мерки спрямо тези застрахователи, които нарушават изискванията за достатъчност съгласно Кодекса за застраховането.

Ще се отрази ли инфлацията на "Гражданската отговорност"?

Ще се отрази ли инфлацията на "Гражданската отговорност"?

У нас всеки 7 от 10 лева, платени за застраховки са за автомобили