Румънският финансов надзор Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) отне лиценза на застрахователното дружество на Евроинс в Румъния - Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. Според официалното съобщение на надзора причината за това решение е недостиг по капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) от 2.19 млрд. леи (около 445 млн. евро) и по международното капиталово изискване (MSR) от 1.75 млрд. леи (близо 336 млн. евро).

В съобщението на румънския надзор пише следното:

"Към 30.06.2022 г. компанията не разполага с допустими средства за SCR покритие, ситуация, която се поддържа към 30.09.2022 г. За възстановяване на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) са необходими средства в размер на 2,19 милиарда леи (около 445 млн. евро), а за покриване на MCR средства в размер на 1,75 милиарда леи (близо 336 млн. евро). Решението за отнемане на разрешението беше взето при условията, при които положението на Евроинс Румъния не прави прилагането на процедура за преструктуриране надеждно".

"Решението на Съвета на ASF се основава на обширен анализ на ситуацията с Евроинс Румъния. В този смисъл отбелязваме факта, че от 2020 г. Евроинс беше обект на интензивни контролни действия, които доведоха до осветяване на реалното състояние на компанията. Между февруари 2020 г. и януари 2023 г. Органът наложи 26 санкции на Евроинс, което доведе до общи глоби от над 16 милиона леи, в резултат на 17 контролни действия. Всички санкции, наложени от ASF на дружеството Евроинс Румъния, бяха потвърдени по същество или окончателно от съдилищата, пред които дружеството се обърна за оспорване на мерките"

Доколкото Евроинс Румъния е само една, макар и немалка, част от застрахователната група - "Евроинс Иншурънс Груп" ,на българския Еврохолд, българската Комисия по финансов надзор своевременно излезе със становище по случая.

"Евроинс" остана без лиценз в Румъния

Румъния отне лиценза на застрахователя "Евроинс"

Мотивът са "отчетени признаци на състояние на несъстоятелност" на застрахователната компания

В него се казва: "В Комисията за финансов надзор (КФН) е получено уведомление за прието на 17.03.2023 г. решение от националния надзорен орган на Република Румъния (Autoritatea de Supraveghere Financiara) за отнемане на лиценза на румънския застраховател Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A., за откриване на производство по несъстоятелност спрямо това дружество, както и за забрана за свободно разпореждане с активите на дружеството.

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. е дъщерно дружество, част от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, по отношение на което КФН е орган за групов надзор.

Във връзка с това, КФН уведомява, че Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. не извършва застрахователна дейност в Република България. Решението на румънския надзорен орган не засяга застрахованите лица в българските застрахователни дружества от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД. В резултат на осъществявания от КФН надзор не са констатирани проблеми с платежоспособността нито на индивидуалните дружества от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, нито на групата като цяло.

Комисията за финансов надзор ще уведомява българската общественост при получаване на допълнителна информация по този случай в Румъния".

Във връзка с отнемането на лиценза на българският застраховател в Румъния имаше мигновена и остра реакция от страна на председателят на надзорния съвет на Еврохолд и председател на съвета на директорите на "Евроинс Иншурънс Груп" Асен Христов. Пред медиите той заяви, че отнемането на лиценза акт от продължителен натиск срещу дружеството на Евроинс в Румъния инспириран от вицепрезидента на ASF Кристиан Рошу и близки до него лица.

"Евроинс Румъния е един от най-големите застрахователи в страната. Тя вече 15 години оперира на румънския пазар. Тежките времена на местния пазар настъпиха когато преди три години на него се появи румънският застраховател "Сити", който дъмпингира цените и преди година и половина фалира, като тогава стана ясно, че е работил като финансова пирамида от която са изнесени над 450 млн. евро към Лондон и към Цюрих. През този период ние на няколко пъти увеличавахме капитала на дружеството си в Румъния като в него бяха внесени допълнителни около 280 млн. евро. В това число влизат и парите на Европейската банка за възстановяване и развитие, която преди две години стана наш акционер преди две години и миналата година предприе действия за увеличаване на капитала си в нашето дружество в Румъния.

До края на миналата година нямаше никакви проблеми, но в началото на тази се обадиха от регулатора, че имало някакви проблеми с презастрахователните договори на Евроинс в Румъния, които бяха сключени с компании като Хановер Ре, Мюних Ре, Алианц и т.н. На 2 февруари от ASF ни предоставиха доклад в който се оспорваха презастрахователните договори на Евроинс Румъния и по-точно дали те биха били валидни в случай на фалит на компанията. За бележете, че към 30 юни 2022-а дори надзора не оспорва тези договори, а към 30 септември вече има друго мнение, при това то е съставено на базата на неодитирани отчети. На нас ни бе даден седем дневен срок да отговорим. Тогава аз дадох интервю по Българска национална телевизия и призовах за съдействие от страна нашата държава. В това интервю дадох информация за събития в които компанията ни в Румъния е била притискана през последните три години от лицето Рошу, за което има основателни съмнения, че е свързан с бившите собственици на "Сити".

За да се реши поставения от ASF проблем с презастрахователните договори и тъй като имахме подозрения, че целта на Рошу и групата около него е да назначи администратор на Евроинс в Румъния, сключихме презастрахователен договор с ЕИГ Ре, с който заменихме старите презастрахователни договори с Хановер Ре, Мюних Ре и Алианц.. Така ние прехвърлихме в България всички пасиви и по-голямата част от активите на Евроинс Румъния.", разказа Асен Христов.

Според него една от причините за въпросното прехвърляне е че част от активите на румънската Евроинс - около 100 млн. лева са инвестирани в дялови фондове през Българска фондова борса

"Моето притеснение бе, че един администратор на Евроинс в Румъния в момента в който бъде назначен да я управлява може да предяви вземанията от тези фондове на БФМ. При оборот под 10 млн. лева на ден БМФ трудно би отговорила на такъв натиск и би довело да разпространение на финансовия риск далеч извън фондовия пазар", каза Асен Христов.

Друг важен детайл в презастрахователният договор е, че при прекратяването му има неустойка, която е че всички активи в този случай остават в ЕИГ Ре като презастрахователят не се задължава след прекратяване на договора с Евроинс Румъния да продължи да покрива нововъзникналите й задължения във връзка с настъпили застрахователни събития.

"Всичко това бе направено за да се защитим от атаката и да защитим нашия пазар от последствията от нея", обясни Христов. Той каза, че в последния един месец са получили изключителна подкрепа от българката държава в лицето и на Министерството на финансите и на КФН и на президента.

"Българската държава направи всичко да ни защити", каза Асен Христов.

Той заяви, че е изненадан от решението на ASF за отнемане на лиценза на Евроинс Румъния и подозира, че всичко това цели да предизвика скандал на пазара, който да прикрие последиците от фалита на "Сити".

"Гаранционния фонд на Румъния е почти празен. По информация до момента не са покрити и една трета от исковете предявени във връзка с фалита на "Сити". На няколко пъти е правен опит да се натисне държавата да даде средства на фонда и подозирам, че отнемането на лиценза на нашата компания ще е повод този натиск да бъде усилен", смята Христов

Председателят на Надзорния съвет на Еврохолд заяви, че в момента Евроинс Румъния е напълно ликвидна и няма забавени плащания.

"До момента са изплатени абсолютно всички задължения на компанията по щети. Сутринта в компанията имаше налични 35 млн. леи които са около 7 млн. евро при необходимост за плащане на ден около 1.5 млн. евро. Отделно имахме вземания за близо 80 млн. леи от брокери", заяви Христов.

По отношение на обвиненията, че срещу компанията има заведени над 100 хил. съдебни дела по финансови претенции председателят на надзорния съвет на "Еврохолд" каза: "Това е така. Но над 80% от тези дела са от осем сервиза или вериги от сервизи за автомобили. Проблемът е че според румънското законодателство сервизите са равностойни на застрахователите при определяне на стойността на щетата. И вместо клиента да дойде при застрахователя да определи щетата, той ходи в сервиза и от там започнахме да получаваме фактури със ставки за сервизна услуга от 400 евро на час. Ние тези претенции ги оспорваме в съда, защото смятаме, че не са реални".

Христов заяви, че ще обжалва решението на ASF за отнемане на лиценза на Евроинс Румъния в съда, но каквото и да се случи активите й вече са България. Той смята, че е невъзможно те да бъдат върнати в Румъния. "Още повече, че с решението с за отнемане на лиценза, където румънския регулатор сам е заявил. Че ще настоява за прекратяване на презастрахователния договор с ЕИГ, той сам се е лишил от възможността да претендира за тези активи", поясни Христов.

Що се отнася до българския бизнес на Еврохолд председателят на надзорния му съвет, обясни, че взетите мерки няма да позволят негативните ефекти от отнемате на лиценза в Румъния да се повлияят на дейността на групата в България както на застрахователния пазар, така в областта на енергетиката.