Въпреки изявленията на много чуждестранни компании, вкл. фармацевтични, за намаляване на активността им в Русия или напускане на страната, делът на компаниите от фармацевтичния сектор на вътрешния пазар на държавни поръчки през първите 7 месеца на тази година се е увеличил с 6,7 процентни пункта спрямо същия период на 2022 г., до 63,4%. Това показват данните на компанията за анализи DSM Group, пише "Ведомости".

Според тези данни, това е най-високата стойност на този показател от поне последните шест години (по-ранни данни не са предоставени). В парично изражение, за 7-те месеца на годината, чуждестранните фармацевтични компании са получили държавни поръчки в Русия на обща стойност 294 милиарда рубли.

За сравнение: през януари - юли 2022 г. делът на чуждестранните фармацевтични компании в сегмента на държавните поръчки в Русия е 56,7% (313 милиарда рубли), за същия период на 2021 и 2020 г. той е съответно 57% (259 милиарда рубли) и 57,6% (205 милиарда рубли).

По-конкретно, по данни на DSM Group, за последната година доставките за руски държавни организации от областта на медицината, са увеличили следните крупни компании: швейцарската Roche (от 6,03% до 9,94% от общите доставки), американската Johnson & Johnson (от 4,24% на 5,91% от общите доставки) и британо-шведската AstraZeneca (от 4,19 на 5,11%).

Впрочем, Johnson & Johnson и AstraZeneca обявиха още миналата година, че ще спрат провеждането на клинични изпитания и инвестирането в бизнеса си в Русия, допълват от "Ведомости".

Що се отнася до Roche, тази компания също към момента не провежда нови изследвания в Русия, става ясно от официална информацията от компанията.

Независимо от посочените изявления на трите крупни фармацевтични компании, те продължават да са първите три лидери на руския пазар в техния сегмент за държавни поръчки.

Общият обем на сключените с тях договори през първите седем месеца на 2023 г. възлиза на 97,2 милиарда рубли. За сравнение, за първите 7 месеца на 2022 г. тази сума е била 80 милиарда рубли, а за същия период на 2021 г. - 59 милиарда рубли. Уточняваме, че в случая не се прави преизчисление спрямо курса на рублата към долара, който е променлив, особено през последната година.

Във връзка с питането на "Ведомости" за коментар на посочената информация, представител на Roche казва, че "увеличаването на дела на един или друг (лекарствен) препарат зависи от методиката на изчисление и може да бъде свързано с намаляване на сегмента на обществените поръчки (като цяло)". От Johnson & Johnson не са отговорили на запитването на "Ведомости".

Западни фармацевтични компании свиват дейността си в Русия, кой има изгода от това

Западни фармацевтични компании свиват дейността си в Русия, кой има изгода от това

Трима производители премахнаха от пазара отделни лекарства