Чистата печалба на френската банкова група Societe Generale е нараснала през второто тримесечие с 8,1% - до 1,5 милиарда евро, съобщават от банката.

В голяма степен този ръст на печалбата е обусловен от продажбата на активи на банката във Visa Europe.

Приходите на Societe Generale за периода са се увеличили с  2% - до 6,98 милиарда евро.

Чистата печалба на втората по големина френска банкова група Crédit Agricole Group през второто тримесечие на тази година е скочила с 29,5% и достига 1,942 милиарда евро, посочва в отчета на банката..

Този отличен резултат, също както при Societe Generale, е осигурен от продажбата на дела на Crédit Agricole във Visa Europe, от което групата е спечелила 337 млн. евро.

Оборотът на финансовата група се у увеличил с 0,5% и представлява за периода 4,738 милиарда евро. Оперативните разходи са се съкратили с 0,8% - до 2,806 милиарда евро.

Коефициентът за достатъчност на капитала за отчетено тримесечие е нараснал със 100 базисни пункта до 14,2%.

Обемът на активите на групата е останал на същото ниво от 104 млрд. евро. А ликвидните резерви, с които разполага Crédit Agricole,  превишават два и половина пъти краткосрочните задължения на банката.