Регистрираните безработни лица с право на обезщетение за безработица от Държавното обществено осигуряване (ДОО) през 2022 г. в цялата страна са били средно на месец по почти 57 000, показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ).

Най-голям брой от регистрираните са в областите: София-град, където средно месечно са били 7922 (13,9% от всички регистрирани в страната), Пловдив с 5213 (9,2%) и Благоевград - 4535 (8%).

Най-малко регистрирани безработни през миналата година е имало в Силистра (950), Ямбол (799) и Видин (581).

От всички имащи право на обезщетения за безработица, жените са средно месечно в страната по 32 183 или 56,5%, а мъжете са значително по-малко - 24 638 (43,5%).

Според образователния си профил, 40 137 или малко над 70% от безработните лица, са със средно образование. Висшистите са 7295 (12,8%) месечно, а тези с основно образование - по 6659 (11,7%).

Средният размер за страната на паричното обезщетение за безработица, изплащано от ДОО през 2022 г., е около 652 лева месечно.

Най-голяма е била сумата на обезщетенията в областите Благоевград и Търговище, където всяко правоимащо лице е получавало средно около 889 лв. на месец. Сред областите с най-високи обезщетения е и София-град, където средният размер на плащането е 818 лв.

Най-нисък е бил средният размер на обезщетенията на месец в областите Монтана и Силистра (по 529 лв.), Кюстендил (522 лв.) и Видин (512 лв.).

От друга страна, значително по-високи са средните месечни обезщетения изплащани на безработните мъже през 2022 г. - по близо 725 лв., докато за жените сумата е малко под 596 лева.

Що се отнася до положението през тази година, с 6% е намалял броят на регистрираните безработни лица с право на обезщетение от ДОО през март 2023 г. спрямо февруари, показват данните за първите месеци на годината. През февруари средства от НОИ са получавали 60 359 души, а през март те са намалели с 3707.

А средният размер на паричното обезщетение за безработица в страната за март 2023 г. е около 749 лв., което е със 71 лева повече от това за предходния месец. По-конкретно, на мъжете са изплащани средно по 824 лв. за март, докато жените са получавали по 669 лева.