Хората, които останат временно без работа, у нас получават обезщетение отпускано от Националния осигурителен институт (НОИ), като размера (до 1800 лева) и срока му (до 12 месеца) зависи от получаваната заплата и предходния трудов стаж.

Някои хора обаче са намерили лесен начин да получават (незаслужено) високо обезщетение за безработица (почти) цяла година, като се има предвид средния месечен размер на доходите им, преди да получат право на обезщетение.

Въпросната схема, в общи линии се състои в следното: отива се за кратко на работа в друга страна от Европейския съюз, най-много за месец, след което въпросинят гражданин се връща в родното си място у нас и се регистрира в съответното Бюро по труда като безработен.

Така, в съответствие с европейския регламент, въпросният работил за кратко в чужбина и вече безработен гражданин, получава право на обезщетение от порядъка средно на близо 1700 лева месечно - която сума за някои райони в страната ни е доста над средната заплата.

Да погледнем данните на НОИ по въпроса.

ТП на НОИ ОБЩО
Брой Средно парично обезщетение
I. Български граждани 4,663 1,664.85 лв.
1 Благоевград 1,875 1,742.78 лв.
2 Бургас 199 1,579.91 лв.
3 Варна 160 1,581.54 лв.
4 Велико Търново 82 1,596.06 лв.
5 Видин 12 1,388.29 лв.
6 Враца 32 1,450.59 лв.
7 Габрово 38 1,430.51 лв.
8 Кърджали 274 1,681.24 лв.
9 Кюстендил 36 1,526.73 лв.
10 Ловеч 69 1,628.98 лв.
11 Монтана 30 1,541.76 лв.
12 Пазарджик 233 1,668.82 лв.
13 Перник 21 1,315.63 лв.
14 Плевен 72 1,482.22 лв.
15 Пловдив 166 1,577.47 лв.
16 Разград 93 1,656.92 лв.
17 Русе 47 1,413.06 лв.
18 Силистра 38 1,632.82 лв.
19 Сливен 92 1,711.03 лв.
20 Смолян 152 1,588.27 лв.
21 София-град 111 1,560.02 лв.
22 София 38 1,479.13 лв.
23 Стара Загора 101 1,511.44 лв.
24 Добрич 81 1,467.63 лв.
25 Търговище 344 1,742.25 лв.
26 Хасково 87 1,637.28 лв.
27 Шумен 157 1,672.25 лв.
28 Ямбол 23 1,469.56 лв.
II. Граждани на други държави 1 1,676.97 лв.
Общо за страната ( I + II) 4,664 1,664.85 лв.

За 2023 г. общо 4663 български граждани са получавали обезщетения за безработица след кратковременна работа в страна от ЕС, както изглежда, много от тях по посочената схема. Който начин обаче, необходимо е да уточним, по сегашното законодателство, не е незаконен.

Многознателен е фактът, че най-много, да ги наречем "вносни" безработни, за 2023 г. има в област Благоевград - 1875 човека, което предствалява внушителните 40% от всички регистрирани в страната безработни, работили в чужбина. И за самата благоевградска област цифрата е доста значителна, тъй като представлява 42% от всички регистрирани в региона безработни.

За страната ни като цяло, средният размер на обезщетението за "вносните" безработни е 1665 лева, докато за "рекордьорите" от благоевградско, тя е 1743 лева - което е най-високото средно обезщетение по области за тази категория безработни.

В област Търговище средният размер на обзщетението за "вносните" безработни е колкото това за благоевградско, обаче в търговишко те са много по-малко - 344 човека за 2023 година. Тази обаст е и втората в страната по брой "привнесени" безработни.

За отбелязване е, че регистрините за миналата година "вносни" безработни за столицата и София-област са общо 149 човека, т.е. малко над 3% от всички, като средното изплащано им обезщетение е съответно 1560 лева и 1479 лева.

Данните на НОИ сочат, че и в други големи градове и съответните области, броят на "вносните" безработни е фрапиращо малък в сравнение с Благоевград (в частност Разлог и Гоце Делчев).

Например в област Русе тези безработни са само 47 (1413 лева средно обезщетение), в област Пловдив са 166 (1577 лева средно обезщетение), за Варна и Бургас са съответно 160 човека и 199 човека, със средно обезщетение около 1580 лева.

Най-ниско средно месечно обезщетение за 2023 г. са получавали завърналите се от чужбина в област Перник безработни - 1316 лева, като те са 21 човека. А най-малко "вносни" безработни за миналата година са регистрирани в област Видин - едва 12 човека (1388 лева средно обезщетение).

Макар че въпросните обезщетения, както споменахме, се получават законно по сегашните разпоредби, буди недоумение фактът за техния твърде голям брой в благоевградско, още повече, че размерът им е доста висок за областта. При това, по данни от представители на НОИ, завърналите се от благоевградско през миналата година в по-голямата си част са работили във Франция, и то като временно заети в селското стопанство (иначе казано, сезонни работници).

В тази връзка експерти от областта на социалното осигуряване повдигат въпроса, не е ли време да се преразгледа въпросът за начина и условията за отпускане на обезщетения за работили за съвсем кратко в чужбина наши сънародници, които се завръщат у нас - и започват да получават високи обезщетения за безработни, без преди това да са внесли съответните по размер данъци у нас. Защото така представената ситуация с "вносните" безработни в област Благоевград може да се оприличи, или пък е, вид схема за източване на НОИ - където всички ние плащаме осигуровки.

"Европейска борса" обезкървява българските предприятия

"Европейска борса" обезкървява българските предприятия

Социалното министерство подготвя мерки, които да пресекат порочната практика