Благоевград и Търговище са двата български града, в които се изплащат най-високи обезщетения за безработица на хора, осигурявали се в чужбина. Това е видно от последния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ).

Благоевград е градът, в който се изплащат не само най-големи, но и най-много обезщетения за безработица - средният размер на помощите, който получават 1 875 души е 1742.78 лева. В Търговище средните обезщетения, които се изплащат на 344 души са в размер на 1 742.25 лева. 

Статистиката, сочи че в страната обезщетения за безработица получават общо 4 663 души е 1664.85 лева.  

Средномесечният брой безработни лица и средните размери на паричните обезщетения за безработица по европейски регламенти, разпределени по ТП на НОИ.

Благоевград 1 875 1 742.78 лв.
Бургас 199 1 579.91 лв.
Варна 160 1 581.54 лв.
Велико Търново 82 1 596.06 лв.
Видин 12 1 388.29 лв.
Враца 32 1 450.59 лв.
Габрово 38 1 430.51 лв.
Кърджали 274 1 681.24 лв.
Кюстендил 36 1 526.73 лв.
Ловеч 69 1 628.98 лв.
Монтана 30 1 541.76 лв.
Пазарджик 233 1 668.82 лв.
Перник 21 1 315.63 лв.
Плевен 72 1 482.22 лв.
Пловдив 166 1 577.47 лв.
Разград 93 1 656.92 лв.
Русе 47 1 413.06 лв.
Силистра 38 1 632.82 лв.
Сливен 92 1 711.03 лв.
Смолян 152 1 588.27 лв.
София-град 111 1 560.02 лв.
София 38 1 479.13 лв.
Стара Загора 101 1 511.44 лв.
Добрич 81 1 467.63 лв.
Търговище 344 1 742.25 лв
Хасково 87 1 637.28 лв.
Шумен 157 1 672.25 лв.
Ямбол 23 1 469.56 лв.
Общо за страната: 4 663 1 664.85 лв.

Важно е да отбележим, че дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2024 г. е 18 лв.,а максималният -  107.14 лева.

Кои са районите с най-висока безработица у нас и какво е заплащането в тях

Кои са районите с най-висока безработица у нас и какво е заплащането в тях

Според данните на Евростат и НСИ