От 800 лв. до 20 000 лв., какви са нетните заплати в IT индустрията разкрива специализираният сайт Dev.bg. Платформата публикува агрегираните данни за нивата на възнаграждение в бранша, които са изчислени на база обявените със заплата работни позиции от над 1300 компании в сектора. 

Данните ясно показват, че засилващото се търсене и ограничено предлагане на DevOps професионалисти е отразено и в нивата на заплащане. В зависимост от опита им тези IT специалисти получават между 5195 лв. и 13 000 лв. месечна нетна заплата

В топ 3 сфери по размер на нетната заплата влизат още Mobile development, с възнаграждения в диапазона от 5041 лв. до 10 000 лв. (нето) и C/C++/Embedded ролите със заплати от 4857 лв., достигащи с натрупаването на опит до 11 000 лева.

IT заплати за Mid и Senior роли

DEV.BG категория Mid level (2-5 години опит) Mid level (2-5 години опит) Senior level (5+ години опит) Senior level (5+ години опит)
Средна стойност (нето/лв) Медиана Средна стойност (нето/лв) Медиана
(нето/лв) (нето/лв)
Backend Development 4648 - 7524 5000 - 7100 6383 - 9028 6400 - 9000
Java 4802 - 8569 5000 - 8700 6801 - 9563 7000 - 9000
.NET 4664 - 6679 4500 - 6750 5550 - 7890 5000 - 7000
C / C++ / Embedded 4857 - 7500 5000 - 8000 6143 - 10857 6000 - 11000
PHP 3757 - 5922 3750 - 6000 5065 - 7851 5000 - 7000
Python 5025 - 7407 5000 - 7000 7000 - 9849 7000 - 8000
Node.js 4486 - 7530 5000 - 7000 6021 - 8788 6000 - 9000
Frontend Development 4738 - 7757 4500 - 8000 6136 - 8428 5500 - 8000
JavaScript 4579 - 7369 4500 - 7000 5683 - 8105 5500 - 8000
Angular 4507 - 7479 4500 - 7750 6055 - 8166 6000 - 9000
React 4483 - 7636 4500 - 8000 5902 - 8673 5500 - 8000
Fullstack Development 4322 - 6764 4000 - 6500 5644 - 8691 5250 - 8000
Mobile Development 5041 - 9431 5000 - 10000 7059 - 9800 7000 - 10000
iOS 5298 - 9917 5500 - 10000 6786 - 9679 6500 - 10000
Android 4841 - 9133 5000 - 10000 7357 - 10857 8000 - 10000
Quality Assurance 3859 - 5968 4000 - 7000 5074 - 6632 5000 - 7000
Manual QA 2454 - 4315 1800 - 3200 4000 - 5200 4000 - 5200
Automation QA 4524 - 6788 5000 - 7000 5360 - 7013 5000 - 7000
DevOps 5195 - 8138 6000 - 9000 7810 - 11838 7000 - 13000

Как стоят нещата при специалистите без опит?

За 2023 година най-ниското ниво на обявена заплата е 800 лева, а най-високото е 6000 лева. 

"Възможно е обявата с долно ниво на диапазона на заплащане от порядъка на 800 лв. да е публикувана от компания с нетехнологична основна сфера на дейност, която не познава пазара и търси IT професионалист за пръв път. А обявата с горно ниво на диапазона на заплащане от 6000 лв да има изисквания, които човек без опит реално не може да покрие",  поясниха от Dev.bg.

IT заплати за специалисти без опит

Junior / Intern (специалисти без предишен опит в сферата)  
Средна стойност (нето/лв) Медиана (нето/лв)
1632 - 2744 1500 - 2550

*В извадката са включени само тези Junior позиции, които не изискват предишен опит.

Най-ниските и най-високите заплати през годината

Месечните възнаграждения в IT индустрията поставят доста широка рамка, защото обхващат различните нива специалисти във всяка категория - от хора без опит до ръководители на екипи.

Защо стотици IT специалисти изпращат заплатите си в Северна Корея?

Защо стотици IT специалисти изпращат заплатите си в Северна Корея?

ФБР призова технологичните компании да са особено бдителни

Прави впечатление, че максималните стойности на JavaScript и Angular категориите са по-високи от максималното възнаграждение във Front-end development категорията. Причината за това е, че има позиции, които са Fullstack роли, които ползват съответно JavaScript/Angular за Front-end.

Минимални и максимални стойности на IT заплатите в DEV.BG за 2023

DEV.BG категория Минимална стойност Максимална стойност
(нето/лв.) (нето/лв.)
Backend Development 800 20000
Java 900 16500
.NET 800 20000
C / C++ / Embedded 3000 17000
PHP 800 18000
Python 2000 20000
Node.js 2400 12500
Frontend Development 1300 14500
JavaScript 800 18000
Angular 2400 11000
React 1500 18000
Fullstack Development 800 20000
Mobile Development 2500 20000
iOS 3000 12500
Android 2500 12500
Quality Assurance 1000 10000
Manual QA 1200 7200
Automation QA 1000 10000
DevOps 1300 16500

Всички данни са от 2023 година и отразяват нивата на заплащане, които компаниите реално са обявили за отворени позиции през настоящата година. Важно е да отбележим, че при промяна на максималния осигурителен праг тези стойности подлежат на промени.

"Понякога компаниите, чиито обяви съдържат информация за възнаграждението, са тези, които предлагат по-високи заплати. По този начин те искат да демонстрират едно от конкурентните си предимства. С оглед на тази тенденция и на база наблюдението ни върху развитието на пазара смятаме, че средните стойности в DEV.BG проучването може да са по-високи от реалните средни стойности на заплащане в бранша", поясниха още от платформата.

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Какви са средните месечни възнагражения в зависимост от позицията, опита и локацията?