Дори и в ситуацията на рекордно ниска безработица, в която компаниите ожесточено се борят за квалифицирани кадри, не е сигурно, че ще получите мечтаната от вас позиция.

Когато става въпрос за интервю за работа, понякога е по-важно не какво казвате, а как го казвате. Най-добрият начин да се представите е да покажете страст и ентусиазъм.

Гари Бърнисън, CEO на Korn Ferry, световна консултантска компания, разказва пред CNBC за най-големите грешки, които може да направите по време на интервюто:

Не познавате дейността на компанията

Да, знаем как звучи за повечето хора, но ще се изненадате колко кандидати за работа не са добре подготвени да отговорят на въпроса: "Какво знаете за нашата компанията". Колкото и пъти да повторите пред интервюиращия колко сте заинтересовани от позицията, ако не сте проучили компанията просто заявявате: "Не ми пука".

Закъснявате

Ако не сте навреме, просто може да приемете, че играта е свършила. Закъснението казва на интервюиращия "Моето време е по-важно от тази работа". Винаги тръгвайте за интервю много по-рано, проверете трафика и бъдете там поне 10 минути по-рано. Това ще ви даде време и да се подготвите.

Бърборите безцелно

Подгответе се за интервюто, като се упражнявайте в точни и смислени отговори на обичайните въпроси: "Разкажете ми за себе си, кои са най-големите ви постижения, кои са силните и слабите ви страни" и така нататък.

Ако бърборите безцелно или се запътвате, просто изпращате сигнал, че не сте се подготвили за интервюто.

Лъжете или преувеличавате

Всеки иска да се представи в най-добра светлина, но ако лъжете за себе си - за опита ви, постиженията и целите ви, това често си проличава. Често, интервюиращият ще поиска да опишете работата си по настоящ проект. Ако има несъответствие между думите ви и описанието на проекта, просто казвате, че не може да се вярва на нито една дума. А и светът е малък, никога не знаете дали този, който ви разпитва, не познава някой ваш колега или шеф.

Не се опитвайте да водите интервюто

Не вие определяте как ще протече интервюто - затова и не се опитвайте да го правите. Отговаряйте ясно на въпросите и не се опитвайте да насочвате разговора в посока, на която ви харесва. Което не означава, че при подходяща възможност не трябва да изредите какво ви прави перфектния кандидат.