В повечето случаи, когато стане дума за високо заплащане у нас, си представяме IT индустрията. Има обаче един друг сектор, който отбелязва сериозен растеж и където заплащането става все по-конкурентно на IT сферата. Става дума за производствения сектор. Това показват данните на HR компанията GI Group.

В производствения сектор в България към момента търсенето на технически кадри - инженери, оператор-техници, е все по-засилено.

"Очаква се секторът да последва IT сферата като тенденции и да се очертае голямо търсене за малко кадри, които ще вдигнат очакванията си за възнаграждения", коментира Галина Попова - главен HR консултант в GI Group.

Производственият сектор в еврозоната се ускорява, но неравномерно

Производственият сектор в еврозоната се ускорява, но неравномерно

Според нов доклад

Въпреки инвестициите в автоматизация липсата както на общи, така и на квалифицирани работници остава основно предизвикателство за българските производства, показва докладът на тема "Производство - глобални HR тенденции 2023 г.".

Възнагражденията

Възнагражденията в сектора на индустрията зависят най-вече от региона, в който е фирмата и заеманата позиция.

"В момента наблюдаваме инженерни възнаграждения, който достигат възнаграждения в IT сферата", казва Галина Попова.

Липсата на кадри в производствения сектор е значителна, най-вече заради по-ниския интерес на младите хора. Въпреки това тенденциите в производствената индустрия са за продължаващ растеж, но на фона на липса на персонал и автоматизация на производството.

Каква средна работна заплата може да очаквате в различните области на страната?

Каква средна работна заплата може да очаквате в различните области на страната?

Изненадващата позицията на Пловдив

Повишението на възнагражденията през изминалата година, комбинирано с вдигащите се цени на комуналните услуги прави трудна предвидимостта за бизнеса. Оказва се, че все по-често работниците излизат по-скъпо на фирмите от планираното производство в началото на годината.

AI и автоматизацията в производството

Въпреки нарасналото използване на AI и автоматизацията в производството 51,3% от мениджърите казват, че човешката работна сила ще остане от решаващо значение за индустрията.

Докладът на Gi Group Holding установява, че 85% от вземащите решения в производствената индустрия вярват, че търсенето на специфични професионални профили ще се промени в бъдеще.

Въпреки общоприетото убеждение, че технологичните инструменти ще обезсмислят голям брой човешки работни места, повече от един на всеки двама (51,3%) мениджъри в производството са убедени, че работната сила ще остане от решаващо значение в бъдеще. 23,3% очакват, че автоматизацията ще създаде нови работни места и възможности за кариера, а други 20,3% смятат, че работниците ще бъдат прехвърлени на нови позиции.

Като цяло автоматизацията се разглежда като възможност за компаниите да увеличат производството и да останат конкурентоспособни, а за служителите да подобрят уменията си, да растат професионално и да получават по-високи заплати.

Индустрията в България: Всеки пети работник е над 55 г., защо не идват млади?

Индустрията в България: Всеки пети работник е над 55 г., защо не идват млади?

В световен мащаб тенденцията е заетите в производството да умеят все повече