София концентрира над половината от добавената стойност на услугите в националната икономика и около ¼ от добавената стойност на индустрията в България. Водещ за бизнес развитието на столицата до голяма степен е продължаващият ръст в информационните и комуникационните технологии, става ясно от новия доклад "Икономически и инвестиционен профил на София 2024", поръчан от общинската агенция за инвестиции - Инвест София, на Института за пазарна икономика.

Дигиталният сектор задава икономическата динамика през последните години - от гледна точка на ръст на добавената стойност, инвестициите, работните места и възнагражденията. Индустриалният подем в покрайнините на София е предпоставка за разширяване на икономическия отпечатък на столицата.

Водещото място на дигиталния сектор, който премина успешно през пандемията и отчита много добра динамика в последните години, предполага продължаващ ръст на инвестициите, добавената стойност и работните места. Въпреки навлизането на дигиталните компании във вторичните центрове в страната, София продължава да доминира, оставайки основна дестинация за технологични компании.

Топ 100 на най-големите IT работодатели в България

Топ 100 на най-големите IT работодатели в България

Близо две трети от тях са чуждестранни компании

Данните в доклада сочат още, че секторът на информационните и комуникационните технологии е сред индустриите с най-голяма тежест сред чуждестранните инвестиции в София, които са в размер на 3,1 милиарда евро.

Общо в столицата броят на заетите е близо 700 хил. души на възраст 15-64 г. Разпределението на наетите по сектори следва общо структурата на икономиката. През 2022 г. най-много работещи са съсредоточени в търговията (144 хиляди души), но ИТ сектора постепенно се приближава - ИТ индустрията вече наема 106 хиляди души в София.

Взети заедно административните и професионалните дейности достигат 122 хиляди работещи. Общият брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в столицата е нараснал със 7,5 хиляди души спрямо 2021 г., с което изравнява предишната рекордна стойност от 2019 г. Новата заетост вече разширява столичния пазар на труда отвъд размера му отпреди ковид-пандемията, а и този показател подкрепя извода, че краткосрочното свиване е напълно преодоляно.

През последното десетилетие средната месечна заплата в София се е утроила, като средната стойност през 2023 г. приближава 2800 лв., а към края на годината вече надхвърля 3000 лв. Прави впечатление, че от началото на пандемията темпът на нарастване на заплатите на работещите в столицата е отчетливо по-бърз в сравнение с останалата част на страната.

Това е резултат както от значително по-бързото възстановяване на икономиката на София от кризата, така и от въздействието на високото и трудно за задоволяване търсене на кадри във високотехнологичния сектор, което тласка нагоре заплатите на работещите в него.

Брутният вътрешен продукт на София достига 75 млрд. лв. през 2023 г., като столичната икономика има дял от над 40% в икономиката на България. София има над двойно по-голяма тежест на икономическата карта спрямо дела на своето население - около 20% от населението на страната е съсредоточено в столицата.

ИТ обявите за работа намаляват с 34%,  докато кандидатите се увеличават двойно

ИТ обявите за работа намаляват с 34%, докато кандидатите се увеличават двойно

конкуренцията за едно работно място през последната година се е увеличила три пъти