Само десет реки в света носят 90% от всичкия пластмасов боклук, който замърсява Световния океан, твърди едно скорошно проучване на Центъа за изследвания на околната среда в Лайпциг.

Това са най-големите реки с най-многобройно население, живеещо край бреговете им.

Снимка 406808

Източник: Wikipedia

 Янцзъ, Китай

Янцзъ е най-дългата и най-дълбока река в Евразия, третата по-големина в света по пълноводие и дължина. 

Тече през територията на Китай, има дължина около 6300 км, площта на водосборния й басейн е 1 808 500 км². 

Басейнът на река Яндзъ покрива около една пета от територията на Китай, като около една трета от всички жители на страната живеят там.

Делтата на река Янцзъ, където се намират град Шанхай и провинциите Дзянсу и Дзъдзян, е най-развитият район в страната. 

Според проучването тази река транспортира 1,5 милиона тона пластмаса годишно.

Хайхе, Китай

Хайхе е река в Източен Китай, образувана от сливане на реките Байхе, Вейхе, Цзыяхе и Дацинхе. От устието на река Вейхе до вливането в Бохайский залив на Жълто море има дължина 102 км, а от извора й -1090 км. 

В басейна на Хайхе живее около 11% от населението на Китай, там е разположена 10% от обработвамета зема на страната, затова з астопански нужди се използва до 70% от речния оток.

В настоящия момент Хайхе се смята за втората най-замърсена река в Китай. 

В последните години заради растежа на градовете и промишлеността в района на реката нейният обем силно се е намалил. Множество малкиш и част от по-големете притоци практически са пресъхнали, което засилва замърсеността на реката в долното течение.

Снимка 406806

Източник: pixabay

Жълтата река, Китай

Хуанхъ или Жълтата река в Китай, една от най-големите реки в Азия. Преведено от китайски език, името е свързано с изобилие от утайки, което придава на водите й жълтеникав оттенък. 

Размивайки методично Лесовото плато и Шаньсийските планини, Хуанхъ ежегодно влачи 1,3 млрд. тона наноси, заемайки по този начин първо място сред реките в света. 

Интензивното отлагане на наносите в долното течение повишават руслото на реката, което е разположено на височина 3-10 метра над околните равнини.

С цел защита от наводненията Хуанхъ и нейните по-големи притоци са оградени от мащабни система от диги с дължина около 5 000 километра.

Снимка 342075

Източник: iStock

Меконг, различни държави

Меконг е река, която тече в Китай, Мианмар, Лаос, Тайланд, Камбоджа и Виетнам (частично формира границата на Лаос с Мианмар и Тайланд), е най-голямата на полуостров Индокитай. Дължината й е около 4500 км, площта на басейна е 810 хил. кв. километра.

Реките и езерата на басейна на река Меконг са богати на риба (предимно от семейство шарани), запазени са много водолюбиви птици, речни делфини и крокодили, предимно в Камбоджа.

Снимка 406809

Източник: Wikipedia

Чжуцзян, Китай

Чжуцзян - Бисерна река, е третата най-дълга река в Китай след Янцзъ и Жълтата река с дължина около 2200 километра. По пълноводност се нарежда на творо мяста след Янцзъ. 

При вливането си в Южно-китайско море образува широка делта на юг от град Гуанчжоу, на близо до брегове се намират световно известните икономически зони Макао и Хонконг.

Инд, Китай, Индия, Пакистан

Инд е голяма река в Южна Азия, извираща от Китай в Хималаите и тече главно през територията на Северозападна Индия и Пакистан. Дължината на Инд е 3180 км, а площта на водосборния й басейн е 980 000 км². 

В реката има силен поток на солена морска вода, който се се издига до 75 км нагоре по течението. 

Липсата на прясна вода и морския приток са довели до унищожаване на големи площи земеделска земя, редица селища в близост до крайбрежието престанаха да съществуват, няколкостотин хиляди души са били принудени да променят местоживеенето си.

Силната вълнова енергия, присъща на водите в делтата Инд, заедно с прекратяването на потока от наноси, деформира и превръща в пустиня бреговата линия.

Снимка 406810

Източник: Wikipedia

Ганг, Индия и Бангладеш

Ганг е една от най-пълноводните и дългите (2700 км) реки в Южна Азия. Площта на водосборния й басейн е 1 060 000 km². 

Реката се използва активно за напояване. Басейнът на Ганг е един от най-гъсто населените райони на Земята. 

Ганг е главният воден път на Бенгалия и северо-източните щати на Индия, често реката е смятана за символ на цялата страна.

Снимка 406813

Източник: Wikipedia

Амур, Русия и Китай

Амур е река в Далечния изток на Източна Азия. Тече през територията на Русия и по границата на Русия и Китай. Дължината е 2824 километра.

Според площта на басейна (1855 хил. км²) Амур се нарежда на четвърто място сред реките на Русия (след Енисей, Об и Лена) и десето сред реките в света. 

В реката се отчитат слини превишения на нормите за фенол, нитрати и микробиологични показатели.

Снимка 403095

Източник: iStock

Нил, Източна Африка, различни държави

Нил е река в Африка, с водна система, считана за най-дългата на Земята - над 6 хиляди километра. Площта на водосборния басейн на река Нил е е 3,49 милиона квадратни километра. 

От древността речната вода се използва за напояване,а в по-ново време и за производство на електроенергия. 

Почти цялото население Египет живее в делтата и долината на Нил, къзде се базира и почти цялата икономика на страната.

Най-големите градове на брега на Нил са Кайро, Хартум, Асуан, Александрия.

Снимка 406812

Източник: Wikipedia

Нигер, Западна Африка

Нигер е най-важната река в Западна Африка. Дължината й е 4180 км, площта на басейна е 2 117 700 км², реката е третата по тези параметри в Африка след Нил и Конго. 

Най-плодородната земя се намира във вътрешната делта и делтата при устието на реката. Водите на Нигер носят 67 милиона тона тиня годишно. 

Навигацията по реката е развита само в някои райони, особено от град Ниамей, до вливането в Атлантическия океан. 

В реката живее голямо колиечство риба, поради което риболовът е силно развит сред местното население.