Ядрената енергия един от най-големите източници на захранване с електроенергията в нашия свят от много десетилетия.Но кои са най-големите производители на ядрена енергия според дяла им от общата глобална енергия, измерен в тераватчаса (TWh).

Данните, които са публикувани във visual capitalist, са от Института за ядрена енергия, последно актуализирани през август 2022 г.

Коя страна в света генерира най-много ядрена енергия?

Производството на ядрена енергия в САЩ е над два пъти повече от произведеното от Китай (второ място) и Франция, взети заедно. Като цяло САЩ произвеждат близо 30% от световното производство на ядрена енергия. Ядрената енергия обаче представлява само една пета от доставките на електроенергия в Америка.

Коренно различно е положението във Франция, която генерира 60% от електроенергията си от ядрени централи.

Китай бързо разшири своя капацитет за ядрена енергия през последното десетилетие. Между 2016 г. и 2021 г. тя увеличи дела си в световното производство на ядрена енергия от по-малко от 10% до повече от 14%, детронирайки Франция от второто място. Делът на Обединеното кралство пък е спаднал до 2% за същия период от време.

Позиция Държава Ядрена енергия (Произведена (TWh) % от общото
1 САЩ 772 29%
2 Китай 383 14%
3 Франция 363 14%
4 Русия 208 8%
5 Южна Корея 150 6%
6 Канада 87 3%
7 Украйна 81 3%
8 Германия 65 2%
9 Япония 61 2%
10 Испания 54 2%
11 Швеция 51 2%
12 Белгия 48 2%
13 UK 42 2%
14 Индия 40 2%
15 Чехия 29 1%
N/A Други 219 8%
N/A Общо 2,653 100%

Украйна също разчита доста на ядрената енергия за захранване на мрежата си. През март 2022 г. тя загуби достъп до ключовата си Запорожка атомна електроцентрала, след като руските сили извзеха контрола над съоръжението. С шест реактора по 1000 MW централата е една от най-големите в Европа.