Към 2021 г. близо 90% от глобалните емисии на въглероден диоксид идват от изкопаеми горива. Производството на енергия не води само до въглеродни емисии. То може да причини злополуки и замърсяване на въздуха, което оказва негативно влияние върху човешкия живот, понякога смъртоносно.

Колко точно безопасни или смъртоносни са тези източници на енергия. Visual Capitalist публикува графика с отговорите, стъпвайки на данни от Our World in Data.

safest energy sources

източник: Visual Capitalist

Всички енергийни източници днес произвеждат парникови газове пряко или непряко. Въпреки това трите водещи източника на енергия, отделящи парникови газове, са изкопаеми горива.

Въглищата произвеждат 820 тона CO₂ на гигаватчас. Петролът произвежда 720 тона CO₂e на гигаватчас. Природният газ произвежда 490 тона CO₂ на гигаватчас.

Тези три източника допринасят за над 60% от световното производство на енергия.

Енергия Емисии на парникови газове (CO₂e/гигаватчас)
Въглища 820 тона
Петрол 720 тона
Природен газ 490 тона
Биомаса 78-230 тона
Хидроенергия 34 тона
Соларна  5 тона
Вятърна 4 тона
Ядрена енергия 3 тона

Неприятни ефекти

Производството на енергия в огромен мащаб може да има други странични ефекти, като замърсяване на въздуха или инциденти, които да костват човешки животи.

Според Our World in Data замърсяването на въздуха и авариите от добива и изгарянето на въглищни горива са причина за около 25 смъртни случая на тераватчас електроенергия. Това е количеството, консумирано от около 150 000 граждани на ЕС за една година. Производството на енергия от петролът е отговорно за 18 смъртни случая годишно, а природният газ причинява три смъртни случая годишно.

Снимка 620179

Междувременно хидроенергията- един от най-използваните възобновяеми енергиен източник, "причинява" средно един смъртен случай годишно на 150 000 души.

Енергиен източник Коефициент на смъртност (смъртни случаи на произведен терават час)
Въглища 24.6
Петрол 18.4
Природен газ 2.8
Биомаса 4.6
Хидроенергия 1.3
Вятърна 0.04
Ядрена 0.03
Слънчева 0.02

Остават вятърната, слънчевата и ядрената енергия, които са най-безопасните източници с по-малко от 0,1 годишни смъртни случая на тераватчас.

Ядрената енергия е един от най-безопасните енергийни източници в света, въпреки че все още има много спорове по въпроса.