Три страни - Австралия, Чили и Китай са в основата на производството на литий в световен мащаб - 88% лития идва от тях през 2023 г.

Австралия е водещият производител в света, като добива литий директно от твърди скални мини. Страната отбеляза голям скок в производството през последното десетилетие. През 2013 г. Австралия е произвела 13 000 метрични тона литий в сравнение с 86 000 метрични тона през 2023 г., по данни, посочени във Visual Capitalist.

Чили е на второ място в класацията, но с по-малък растеж. Производството на страната нарасна от 13 500 тона през 2013 г. до 44 000 метрични тона през 2023 г.

Китай се доближава до производството на Чили през годините. Страната увеличи вътрешното си производство от 4 000 метрични тона през 2013 г. до 33 000 тона миналата година.

Китайските компании увеличиха дяловете си в производителите на литий по целия свят; три китайски компании са сред най-добрите компании за добив на литий. Най-голямата Tianqi Lithium, има значителен дял в Greenbushes, което е най-голямата литиева мина в света в Австралия.

Място Страна Производство на литий 2023 (метрични тона)
1 Австралия 86,000
2 Чили 44,000
3 Китай 33,000
4 Аржентина 9,600
5 Бразилия 4,900
6 Канада 3,400
7 Зимбабве 3,400
8 Португалия 380

Аржентина е четвъртата страна в класацията. Тя увеличи над три пъти производството си през последното десетилетие и получи инвестиции от други страни.

Всички водещи производители увеличават производството, за да покрият търсенето за чиста енергия, особено за батерии за електрически превозни средства и пазарът на литий напоследък се оказва в излишък, което доведе до срив на цените с повече от 80% от края на 2022 г..