Aкционерите на "Еврохолд България" АД одобриха увеличение на капитала на компанията с близо 80 млн. лв. до 277 млн. лв. чрез емитирането на нови акции. Решението беше взето днес на извънредно общо събрание на дружеството.

"Еврохолд" ще емитира до 80 млн. нови привилегировани акции, всяка с номинал 1 лв. и емисионна стойност 1,95 лв. По този начин холдингът може да набере до 154 млн. лв. Набраните средства ще бъдат използвани за подсилване на капиталовата позиция на групата, както и в подкрепа на нейната експанзия.

На 1 април една от водещите независими бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа подаде оферта за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България. Миналата седмица компанията съобщи, че е получила ексклузивност в преговорите.

"Еврохолд" потвърди, че остава сама в преговорите за ЧЕЗ

"Еврохолд" потвърди, че остава сама в преговорите за ЧЕЗ

Компанията участва сама и ще финансира сделката със собствени приходи и помощ от западни банки