Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на българския пазар иновативен продукт - "Златна сметка", който предоставя лесен и достъпен начин за извършване на покупко-продажба на злато.

Със "Златна сметка" всички ще имат възможност за достъп до най-устойчивия на капризите на времето актив - златото, без да рискуват увреждане или кражба на благородния метал.

"Златна сметка" от Fibank се открива и поддържа в злато - XAU (1 XAU = 1 тройунция злато). Сметката е подходяща както за физически лица, така и за бизнес клиенти на банката, като позволява бързи, лесни и удобни ежедневни трансакции.

Чрез новия продукт на ПИБ клиентите свободно планират с каква сума и по кое време желаят да закупят злато, а също така и в кой момент да продадат част или цялата наличност, според моментната динамика на цената на актива спрямо лева, еврото и щатския долар.

Fibank публикува всекидневно на адрес: www.fibank.bg цената на златото, обявена от Българската народна банка, както и курс купува/продава на XAU към лева, евро и щатски долари.

"Златна сметка" можете да откриете през електронното банкиране "Моята Fibank", както и във всеки един офис от голямата клонова мрежа на Първа инвестиционна банка.

Станете част от новата златна треска със "Златна сметка" от Fibank.