Френската компания BiC отвори в София център за споделени услуги - от управление на логистиката до човешките ресурси с 230 работни места. Финансовите процеси, връзката с клиентите, както и управлението на снабдяването на Société Bic ще се управляват от центъра в България за ниършоринг услуги.

Първоначалната инвестиция е над 1,5 млн евро и ръководството планира да постигне до 9 млн. евро оборот годишно. Центърът за споделени услуги е широкоспектърен и всичко това, което е възможно да се осъществява дистанционно с подкрепата на новите технологии, е предмет на бизнеса на компанията, каза в интервю BloombergTV Bulgaria Георги Менев, директор на BiC България.

"Тази година не беше лесна за никого, но ни донесе възможността много по-добре да уплътняваме работното време на хората, които работят от вкъщи. Имахме възможността да изграждаш кутлура на дистанционни услуги, използвайки съвременни нови технологии", посочи той. "Кризата създаде редица търговски промени, които ще останат и занапред", заяви Георги Менев.

По думите на Менев веригата на доставките е била голямо предизвикателство заради коронвируса. "Налагаше се по-голяма гъвкавост при предлагенето и избора на локации за доставки, както и оптимизирането на самата верига. Високото нарастване на онлайн поръчките също създаде проблеми в логистичните ни отдели".

"Засега пазарите, които ще обслужаваме са европейски - Франция, Италия, Германия, Беналюкс, Португалия и Испания. В бъдеще смятаме да разширим пазарите си и към Румъния, Украйна и Русия, както и в редица африкански държави, където компанията е добре представана", каза още директорът на BiC България.

Френската BiC отваря в София център за услуги и наема 200 души

Френската BiC отваря в София център за услуги и наема 200 души

Това е част от стратегията на компанията BiC 2022 - Invent The Future