Kaufland гарантира потреблението си на 100% "зелена" енергия до началото на 2024 година. За поредна година веригата ще ползва екологична енергия, след като през март 2022-а премина към нея във всички свои хипермаркети, в логистичния си център и в своя административен офис. За целта компанията вече е осигурила необходимите гаранции за произход, които доказват, че потребената от нея енергия е "зелена".

Мярката е част от климатична стратегия на Kaufland България, която изисква мащабни инвестиции в енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии. Всяка година компанията намалява потреблението си на електроенергия средно с 2%, като постига този резултат чрез имплементиране на различни мерки, сред които е и преминаването на изцяло LED осветление във всичките си хипермаркети. Друга мярка е подмяната на хладилното оборудване с такова, което щади околната среда. Kaufland ще продължи и с разполагането на фотоволтаични инсталации за собствени нужди. До края на 2023-а веригата планира да има пет нови фотоволтаични инсталации, с което общият брой на съоръженията, разположени по покривите на хипермаркетите, ще достигне девет. Два милиона киловатчаса годишно е общата електроенергия, която ще бъде произвеждана от тях и ще се реализира изцяло за собствените нужди на магазините.

В резултат от целенасочените усилия на Kaufland България за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък от дейността й компанията е спестила близо 4000 тона CO₂ емисии за 2022 година.

Вижте повече на: kaufland.bg/klimat