Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през юни 2020 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23 985 хил. лева, което представлява увеличение от 18,50% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи през юни 2019 г. Това съобщиха от компанията.

Групата е един от водещите европейски производители на батерии. Осъществява дейността си в два основни бизнес сегмента - оловно-кисели батерии и литиево-йонни клетки и системи с висока мощност.

Консолидираните данни за първите шест месеца на 2020 г. сочат, че дружествата от икономическата група са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 135 090 хил. лева, което представлява намаление от 11,30% в сравнение с консолидираните нетни приходи за същия период на 2019 г.

Реализираните през първите шест месеца на тази година нетни приходи от продажби в размер на 135 090 хил. лева.

Реализираният консолидиран резултат преди облагане с данъци на е печалба в размер на 1 167 хил. лева, което представлява увеличение от 189,90% спрямо реализираният консолидиран резултат преди облагане с данъци от продължаваща дейност за съпоставимия период.

Резултатите за първите шест месеца 2020 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба, преди облагане с данъци, в размер на 6 393 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 16% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2019 г.