Комисията за финансов надзор (КФН) не издаде потвърждение на проспект за публично предлагане на акции от Първа инвестиционна банка (ПИБ). Банката ще отрази направените препоръки от страна на КФН и ще внесе проспекта за одобрение в най-кратък срок.

Първа инвестиционна банка продължава да изпълнява своя план за увеличение на капитала, казаха от финансовата институция за money.bg.

В интервю за сайта ни вчера главният изпълнителен директор на банката Неделчо Неделчев обясни, че ходът по излизането на борсата има за цел да набере между 100 и 200 милиона свеж капитал към ПИБ.

Целта ни е да наберем между 100 и 200 милиона свеж ресурс от борсата

Целта ни е да наберем между 100 и 200 милиона свеж ресурс от борсата

Неделчо Неделчев, главен изпълнителен директор на "Първа инвестиционна банка", пред money.bg

Неделчев посочи, че през януари КФН е изискала допълнителна информация по проспекта, която е била предоставена от банката.

Институцията е провеждала и продължава да провежда предварителни разговори с инвеститори по повод емитирането новите акции и привличането на основен капитал. От банката посочват и че към участието в увеличението има стабилен чуждестранен интерес.

"Реализирането на 30 милиона евро емисия хибриден капитал през декември също ни даде сигнал, че има сериозен интерес от страна на инвестиционната общност към Първа инвестиционна банка", каза директорът.

През 2019 година ПИБ успя да се затвърди като водеща банка - активите ѝ надминаха 10,2 милиарда лева, отбелязвайки ръст от близо 1 милиард лева в рамките на година.

Fibank отбеляза и значителен ръст в трансакционния бизнес, което ѝ позволи да генерира 10% годишен ръст в нетните приходи от такси и комисиони. В среда на отрицателни лихви, лихвеният доход отбеляза спад, но нетният лихвен марж на институцията е останал устойчив на нива около и над средния за пазара.

ПИБ засилва капитала си

ПИБ засилва капитала си