Николай Янев е завършил Икономически университет - Варна. Той е председател на Управителния съвет на Асоциацията на химическо почистване в България от 2013 година. Понастоящем Николай Янев е собственик на Ателиета за химическо чистене "Белина Еко".

С Николай Янев разговаряме за състоянието на сектора на химическо чистене, за новите методи за почистване и ценообразуването на услугите. Председателят на асоциацията посочва и колко време и средства са необходими за отваряне и разработване на ново ателие за химическо чистене.

Г-н Янев, бихте ли казали накратко, секторът на химическото почистване у нас бележи ли развитие през последната година? Това евентуално е за сметка на нови ателиета в големите градове, и/или отваряне на такива в населени места, където досега не е имало.

Не бих казал, че ателиетата за химическо чистене имат голям голямо развитие. За последната година имат развитие, ако сравним спрямо периода на големия спад при пандемията, когато ателиетата за химическо чистене буквално бяха в много тежко състояние, тъй като хората не си носеха дрехите за почистване. С други думи, има развитие, но още не можем да стигнем нивата от преди Ковид пандемията.

А на какво се дължи развитието - на това, че хората започнаха отново да си носят новите и по-скъпи дрехи. Обаче бизнесът с химическо почистване е концентриран в големите градове, където населението е над 200 000 души. В малките градове има малки ателиета, които не мисля, че работят добре - буквално оцеляват и по принцип са нещо като съпътстващ бизнес.

Така че развитието на услугите за химическо почистване е концентрирано в големите градове, тъй като хората отново пътуват, отново ходят на почивки и съответно отново си носят новите дрехи.

Ще добавя, че развитие има и в това, че ателиетата започнаха да предлагат и други услуги освен стандартно химическо чистене - като почистване на обувки - което сравнително отскоро се прави в България, от около 3-4 години. Други сравнително нови услуги са почистване с озон т.е. премахване на миризми, както и така нареченото ръчно почистване на артикулите.

Снимка 655418

Източник: Личен архив: Николай Янев

Имате ли наблюдения кои видове услуги са най-търсени и това зависи ли от съответните населени места?

Обикновено в едно ателие за химическо чистене най-търсената услуга е химическото чистене на дрехи, тъй като човек отива на "химическо", за да изчисти определено петно или за да запази и съхрани дълготрайно качествена хубава дреха.

В момента обаче тенденцията е да се търси и така наречения ует клининг (Wet Cleaning), тъй като голяма част от дрехите са вече олекотени с повече изкуствени материи, не са така вълнени, не са тежки и повечето от тях търпят водна обработка, като идеята е да не утежняваме организма с допълнителна химия по дрехите. Затова за услугата ует клининг може да се каже, че вече е почти на равно търсена с тази за стандартното почистване в машината за химическо чистене.

Друга услуга, която се търси от клиентите сравнително често, е прането на протектори, на юргани, на олекотени завивки, т.е. това, което самия ти не можеш да изпереш вкъщи и искаш да го съхраниш за по-дълго време. Към тази "категория" са и пухените якета, тъй като материята не трябва да поема вода и пуха не трябва да се намокри, а и прането не би трябвало да става с обикновен прах за пране.

По време на периода от около две години при пандемията, а донякъде и сега - с оглед на възможността за работа от къщи - намаля ли броят на поръчките за химическо почистване на дрехи?

Естествено, че се намали броят на поръчките за химическо чистене, тъй като, както си спомняме, хората малко излизаха от къщи. И в голямата си част тези хора предпочитаха да си изперат дрехите вкъщи, нямаха нужда от специализирани услуги.

Друга част от хората пък предпочитаха да си дадат дрехите за почистване чрез онлайн поръчки, тоест да бъдат вземани от къщи и доставени обратно.

Но в момента тази услуга не е много застъпена, тъй като в приемането и издаването на една дреха има много голяма специфика - отбелязване на петната, оглед на материята, начина на обработка, запознаване на клиента със спецификата на услугата и така нататък. Това не винаги е възможно, когато поръчката е онлайн, тъй като шофьорът приема една торба с дрехи и издава една торба.

Така че, имаше огромен отлив на поръчки и затова, ако говорим към момента за някакво развитие, трябва да сравним с периода преди пандемията.

Снимка 655399

Източник: Личен архив: Николай Янев

Г-н Янев, а приблизително каква инвестиция е необходима, за да се открие едно ново ателие за химическо чистене?

Инвестицията в едно ателие за химическо чистене е не само в покупката на машини и оборудване вътре в ателието. А преди да откриете едно ателие, трябва да прочетете и да сте наясно с всички изисквания, тъй като нашият сектор попада "под ударите" на контролните органи, поради така наречените еко изисквания и така нататък.

Така например, Районната инспекция за опазване на околната среда (РИОСВ) има едни специални изисквания към нас по отношение на това в какво помещение, жилищно или със смесено предназначение, се намира ателието, какви вентилации да се изградят, как да бъде оползотворяван отпадъка. Общо взето, ако възнамерявате да откриете ателие за химическо чистене, първо трябва да прочетете какви са рестрикциите по отношение на дейността и след това да закупите машините.

А ако говорим за конкретни суми, трябва се има предвид, че едно ателие за химическо чистене трябва да има: една голяма гладачна машина, гладачна техника, перална машина за да извършва ует клининга, сушилна машина и така нататък, дори преса за гладене, което като обща сума са не по-малко от 250 000 евро.

И това обаче няма нищо общо с допълнителните съоръжения, които трябва да се изградят, за да се обезопаси живота и здравето на клиентите и на работниците и служителите в ателието.

Другото, което всъщност е много сложно при инвестицията, е обучението на персонала. Така че едно ателие за химическо чистене може да се каже, че е работещо, след третата година от създаването си, защото персоналът през това време се обучава. Обучението на един специалист включва познание по текстила, познание по отношение материите и познание на препаратите. Също така квалифицираният служител в ателие за химическо чистене трябва да познава и модата, защото голяма част от модните аксесоари се повреждат при почистването.

Така че, бих казал, след третата година, ателието вече е напълно работещо. Преди изтичането на тези три години, ако в ателието нямат опитен, добър и надежден персонал може се каже, че гафовете са повече от реалните резултати

Наблюденията на клиенти показват, че цените на услугите по почистване на дрехи нарастват устойчиво. Бихте ли казали на какво се дължи това (консумативи, електроенергия и т.н.). А средно колко струва сега почистването например на костюм, палто и риза?

Не бих казал, че цените за химическо чистене нарастват устойчиво, дори смятам, че цените на услугите в България са много по-ниски, отколкото в Западна Европа - при положение, че плащаме същите цени за машини, за консумативи, както и за електроенергия, вода и основните почистващи препарати.

Услугата химическо чистене се извършва с машини, които ако сравняваме с тези преди 20 години, цената на една машина е била четири пъти по-ниска отколкото в момента може да се закупи. Същото мога да кажа и за основния разтворител, с който работим - перхлоретилен или съпътстващите нови продукти, като К4, HiGlo, хидрокарбон и др.

Общо взето, цените са нараснали близо четири пъти, сравнявайки преди около 20 години, да не говорим за цената на електроенергията - тя е може би 10 пъти по-висока. На този фон, цената на услугата е може би средно два пъти по-висока в сравнение със същата преди 20 години. Тоест на база на това как се вдигат цените на химическите продукти на световния пазар, поскъпването у нас е буквално оцеляване в сектора.

А цените на основните услуги във всички градове са различни. Те се обуславят първо от потреблението. Има някои парадокси - да кажем цените за химическо чистене в един малък град са по-високи от тези в София. Това се дължи на факта, че потребителите в София са много повече и се разчита на оборота, докато в малкия град не е така. Така че цена, която е средна за страната за почистване на панталон, риза или палто не мога да кажа.

Цените варират, като за палто цената е между 10 и 15 лв., зависи от населеното място. За сако цената за химическо чистене е между 6 лв. и 8 лв., като пак зависи от населеното място. За почистване на риза се плаща между 5 и 8 лв., а за панталон е между 5 и 10 лв.

Също така ще уточня, че при ценообразуването има голяма роля и опаковката. Цената на "опаковката" - закачалка и найлон - е скочила в последните 5 години близо 10 пъти. Тоест калкулирайки цена за почистване на риза например, се включва и стойността на една закачалка и една хартиена обложка на закачалката. Иначе казано, само опаковката струва близо левче в цената на услугата за този артикул, както и при почистването да други подобни дрехи.

Г-н Янев, в сектора за химическото почистване има ли (голяма) конкуренция? В тази връзка, въвеждат ли се нови и по-качествени методи за почистване на дрехи?

В големите градове у нас при ателиетата за химическо почистване по правило има голяма конкуренция, например ателиетата в София са над 50 - така че има конкуренция, не може да се отрече. В другите големи градове ателиета също не са едно или две, създават се нови ателиета и има конкуренция. Затова и цените в България за химическо чистене са сравнително достъпни и общо взето по-ниски спрямо тези в Европа.

Но в малките градове няма конкуренция, създадените там ателиета просто оцеляват, тъй като там потреблението на услугите по почистване е малко, и по принцип те не са основен бизнес за собствениците си. Така че, ако в един град като Айтос например има да кажем две ателиета, те няма как сами по себе си да оцелеят в момента. Те оцеляват благодарение на други допълнителните услуги.

А по отношение на други методи за почистване - както споменах, ует клинингът е нов метод. Сектори като прането, също започнаха да предлагат тази услуга, рекламирайки се за химическо чистене.

По този повод искам да кажа, че прането, ует клининга и химическото чистене са много различни сами по себе си, което значи, че има дрехи които стават за пране, стават и за химическо чистене. По-скъпите материи, по-хубавите дрехи са конструирани и са тествани конкретно за всяка една от услугите по почистване и когато видите знака за обработка на дрехата, трябва много да внимавате на какво ателие ще си дадете дрехата за почистване.

Има и други сравнително нови методи - така нареченото ръчно почистване, почистване с пара. При тях за дрехата е забранено по етикет абсолютно всичко да се почиства, тоест така наречения "богат" метод - "носиш и хвърляш". Такива артикули се почистват само със съгласието на клиента.