Листването на нови компании на фондовите пазари задоволява апетита на опортюнистично настроените инвеститори, нетърпеливи да открият "следващото голямо нещо" или следващата "разрушителна компания". Или пък на онези, които търсят нещо ново и различно и не могат да го открият на пазара в момента.

Тези инвеститори могат да търсят стойност в бизнес, който се отличава с потенциал за сериозно разрастване, с придобиването на публичност и достъп до капиталовите пазари.

От другата страна, компаниите решили да станат публични, най-вероятно са стигнали до момент в развитието си, в който осъзнават, че ще им е полезно да се обърнат към капиталовите пазари.

На родния капиталов пазар има сегмент, който е насочен към развитието на малкия и среден бизнес. Сегмент, който залага на компаниите, които генерират ускорен ръст и са гръбнакът на всяка една икономика. Това обикновено са иновативни компании, с уникални продукти, или бизнес модели, намерили своите пазарни ниши, които са минали през фазата на растеж и са доказали, че са устойчиви на времето и кризите.

Снимка 580997

И най-иновативните сред тях - с мениджмънт, който е осъзнал предимствата на капиталовите пазари, често са тези, които стават публични - именно на BEAM пазара на БФБ.

Общо осем компании избраха сегмента за растеж на малки и средни компании за своето листване до момента, като седем от тях направиха това през миналата година. Компаниите набраха над 23 милиона лева капитал в сегмента през 2021 г.

А кратката им история на търговия сочи, че са направили правилния избор. Ако се обърнем към пионера на сегмента - компанията Биодит, която се листна на BEAM към края на януари миналата година, то ще видим, че акциите й са поскъпнали с близо 80% спрямо цената им от първичното публично предлагане.

Сега ще погледнем към една компания, която скоро планира първично предлагане именно в този сегмент. Това е българският производител на мода Fashion Supply - първата местна компания в тази индустрия.

Fashion Supply се позиционира на международните пазари от 1990 г., успява да се утвърди и като компания със силни позиции в Нидерландия и Англия. Собственик е предприемачът Димитър Стойков - основател още на бутилиращата компания за изворна вода "Рилана" и цеха за бутилиране на напитки в кенове Can Supply.

Във Fashion Supply той внедрява уникален и изцяло автоматизиран модел на работа в един от най-бързо разрастващите се сегменти в бранша - облеклата с нестандартни размери, със собствени дизайнерски колекции. Работи с партньори като MS Mode, The Sting, Miss Etam, Terranova и други.

Плановете на Fashion Supply са за листване на емисия до 651 000 обикновени акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна - от 6.5 лева. Предлагането ще се проведе на 20-и юли.

Снимка 580995

"Позиционирането на компанията с IPO на BEAM пазара е важна стъпка и естествено продължение на нашата дългосрочна инвестиционна стратегия. Ще предложим инвестиция със стабилна доходност в дългосрочен план.

Сред сериозните ни предимства за инвеститорите е по-голямата стабилност за сметка на по-ниската волатилност.

Освен средствата, които търсим от ВЕАМ пазара, планираме да вложим и собствени - за сметка на част от бъдещите ни печалби", казва Димитър Стойков, главен изпълнителен директор на Fashion Supply.

Какви са финансовите показатели на компанията

Отвъд обещанията на мениджмънта, инвеститорите в нови компании се интересуват от няколко основни неща - каква е финансовата история на бизнеса и какви са неговите перспективи, както и пред какви предизвикателства е изправен.

По отношение на последното, наскоро всички компании преминаха през така да го наречем финансов стрес-тест, ако се вземе предвид развитието и протичането на пандемията от COVID-19.

Спокойно можем да наречем тази среда - възможно най-голямото изпитание, което може да се случи за всеки един бизнес и която преся добрите от лошите компании.

Особено трудна бе тази среда за компаниите от модния и текстилен сектор, по обясними причини, така че инвеститорите имат пресен пример как би се представял бизнеса на Fashion Supply при една крайно "негативна оперативна среда". Ситуация, през която рядко новите бизнеси, листвани на финансовите пазари, са преминавали преди да станат публични.

Снимка 580996

Според статистиката, в разгара на пандемията над 13 000 европейски бизнеса, предимно малки и средно големи компании бяха заплашени от фалит. В същото време оборотите на европейските компании се понижиха с над 20% през годината, като финансовите им резултати бяха засегнати дори с по-висок процент. Оцеляха само най-добрите.

Как се представи бизнесът на Fashion Supply в разгара на пандемията?

През тежката пандемична 2020-а година, компанията Fashion Supply отбеляза приходи в размер на 7.3 милиона лева, спрямо регистрираните година по-рано приходи от 11.9 милиона лева.

В продължение на две години модната индустрия беше сред най-големите потърпевши от COVID-19 пандемията, а след това световният проблем с доставките и суровините се задълбочи заради войната в Украйна.

Въпреки това обаче Fashion Supply успя да се адаптира и да намери начин не само да запази, но и да повиши печалбата си - която нарасна до 236 хиляди лева, спрямо 21 хил. лева година по-рано.

И това мениджмънтът постигна благодарение на гъвкав бизнес модел и бързо преструктуриране на производството, както и свиване на разходите, но без да позволи от това да пострада ключовият персонал на компанията.

Стратегическите партньорства с няколко шивашки цеха за приоритетно изпълнение на поръчки също са сред предимствата й - дават възможност за производство и доставка на колекции в по-малки серии и в много по-кратки срокове спрямо азиатските конкуренти, съответно и при по-високи маржове на печалба.

Освен че остава на печалба, Fashion Supply преминава през две световни кризи за последните две години /здравна и военна/ и без да съкрати нито един служител. А благодарение на високите технологии, които оптимизират процесите в завода в Благоевград и увеличават ефективността, компанията вече има сериозно конкурентно предимство в Европа.

Миналата година, Fashion Supply започна трайно възстановяване на резултатите си. Приходите й се очаква да се доближат до предпандемичните нива още към края на настоящата година и да ги надминат към края на 2023 г.

Какви са финансовите оценки на компанията?

Разбира се, инвеститорите се интересуват не само от миналото, но в много по-голяма степен от бъдещето, когато се говори за финансови резултати. Те също така се интересуват от оценката на един бизнес, съпоставен с цената, която се иска да се плати за него...

Въз основа на направен финансов анализ и оценка на акциите на компанията (които са публично достояние на всички заинтересовани инвеститори), става ясно, че справедливата стойност на книжата се изчислява на 6.61 лева към 22 май 2022 година. Това е малко над планираната цена на емитиране - от 6.5 лева.

Какви ползи могат да очакват инвеститорите?

Когато погледнат към бъдещето, инвеститорите биха останали много по-доволни въз основа на прогнозираната в анализа справедлива стойност от 7.7 лева за следващата година и 10.24 лева през 2023-та година.

До тези нива се достига благодарение на очаквания ръст на производството и планираните инвестиции, чрез които ще се разшири производственият капацитет.

Снимка 580998

Fashion Supply очаква да повиши обема на произвежданата продукция до 150 000 облекла през настоящата 2022 година, до 325 000 през 2024-а година и 450 000 броя през 2025-а година.

Нормалният брутен марж на производство на компанията е около 25% в годините преди пандемията. След внедряването на новата система за дигитално отпечатване на платове се очаква маржовете да достигнат до стабилните 30% в края на 2024 г. и да се задържат там.

Естествено, инвеститорите трябва да са напълно наясно, че бъдещата справедлива стойност се изчислява на база на предположения за ръст на приходите и печалбите, които могат да не се материализират, както и за това, че цената на една акция може да се търгува при нива под справедливата им стойност.

Можете да се запознаете с пълния финансов анализ на база на дисконтиране на печалбите и сравнителен метод, изготвен от сертифициран финансов анализатор от ТУК.

Какви са финансовите цели на листването?

Друг важен аспект, който вълнува потенциалните бъдещи инвеститори в една нова компания, е, за какво ще бъдат използвани набраните средства. Въз основа на параметрите на листването, Fashion Supply цели да набере сумата от 4 милиона лева, с която да се насочи към следващите си стратегически цели, както е записано в проспекта.

Дружеството има ясна стратегия за развитието на бизнес модела си и интересното тук е, че компанията планира и самоучастие в инвестиционния план.

А сега малко по-конкретно за тези цели...

Основният фокус на инвестиционния план ще бъде насочен към внедряване на поредния високотехнологичен проект на Fashion Supply.

Като първа цел в инвестиционния план на компанията е записана - разширяване на текущия капацитет с нови производствени мощности и складова база на вече купен за целта терен.

Текущият капацитет на производствените мощности е до 150 000 броя облекла месечно при пълна заетост. С новите инвестиции производственият капаците може да бъде увеличен с нови 350 000 броя облекла месечно. Това само по себе си може да е достатъчен фактор за реализиране на стабилен ръст на продажбите през следващите години.

Очакванията на компанията, базирани на историческите резултати и заявените намерения на клиенти, са за достигане на пълен капацитет на производство през 2025 г.

Второто направление, към което ще бъдат насочени новите инвестиции, е система за дигитален печат на органични платове. Тя ще даде възможност за производства в малки серии при изключително съкратени срокове за доставка.

По този начин компанията не само ще обслужва по-ефективно и по-бързо настоящите си и планираните големи бъдещи клиенти, но и ще има възможност да навлезе в бизнеса с по-малките брандове, интернет-базираните ритейлъри със собствено производство и фешън стартъпите, където маржовете на продажба са значително по-високи (при нормални брутни маржове от 20% при големите клиенти, нормата в по-малките серии е около и над 45%).

На трето място, компанията планира фотоволтаик за собствени нужди. С изграждането на такава система, Емитентът цели да оптимизира подходящото си географско местоположение, като направи изпреварваща инвестиция с оглед на новите политики на ЕС по отношение на Зелената сделка.

И като последно направление, новите средства се очаква да бъдат използвани за разработването на собствен бранд и собствен онлайн магазин. Това ще даде достъп на компанията за тест на пазарите с най-висока добавена стойност (краен ритейл) и възможност да наложи опита си при производството и веригата на доставки на специфични облекла.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари.