Телелинк Бизнес Сървисис Груп предложи трети транш от 875 000 броя съществуващи акции на цена от 13,50 лв. Предлагането бе планирано за периода от 8 юни до 15 юни 2021 г., но акциите бяха изкупени в първите 16 минути след старта на търговията. Търсенето надвиши значително минимално планирания обем от 6%. Предложен бе и допълнителен 1% акции, който беше реализиран изцяло веднага след изчерпването на първите 6%, съобщават от Телелинк.

Според данни на инвестиционния посредник на емисията Елана Трейдинг са били осъществени над 250 сделки с широк кръг от инвеститори, като малко над половината от книжата са били закупени от различни местни и чуждестранни институционални инвеститори, а останалите - от индивидуални инвеститори.

Публичното предлагане на ТБС Груп АД стартира преди една година, като продаващите акционери реализираха на първи транш 7,86% от капитала на дружеството по цена от 7,60 лв. за акция. Заедно с продажбата на още 6,14% по цена от 11,10 лв. за акция на проведения втори транш, през 2020 г. са реализирани общо 14% от съществуващия капитал на дружеството. С третия транш вече се реализирани общо 21% от планирания обем от 30% за публично предлагане.

Компанията привлича както индивидуални, така и институционални инвеститори, като през 2020 г. за първи път от 10 години на българския фондов пазар влезе голям чуждестранен финансов инвеститор - базираният в Лондон фонд Utilico Emerging Markets Trust plc.

От март 2021 г. ТБС Груп вече е в състава на основния индекс SOFIX и се нарежда сред най-ликвидните и големи дружества на БФБ.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) е създадена през 2019 г. в резултат на отделянето на дейността по предоставяне на решения и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии от групата на Телелинк България ЕАД.

Бизнесът на ТБС Груп се фокусира върху седем технологични области, прилагайки холистичен подход към ИТ предизвикателствата. Групата има повече от 220 служители, присъствие в седем държави и над 200 клиенти от различен мащаб и сфери на дейност и широка мрежа от партньорства с  Cisco, Microsoft, DellEMC, IBM, VMware и др.