Вагонно-ремонтният завод в Дряново затваря врати. Над 100 души остават без работа. Според справка, през 2023 година 83 души са заети на трудов договор в завода. Ръководството обвинява БДЖ в неизпълнение на договори. От страна на българските железници също има обвинение към завода, като те казват, че има договор от 2021 г., приключил през април 2023 г., но той не е изпълнен, въпреки че са били изплатени 7 милиона лева за предаването на 15 вагона. Това става ясно от репортаж на Нова Телевизия.

Заводът за вагони в Дряново е едно от двете останали предприятия у нас, което работи с БДЖ. В него са построени всички пътнически вагони за родната железница преди повече от 30 години.

Според управителя на завода Валери Димитров през 2021 г. започва договора договора и тогавашното ръководство осигурява в бърз порядък да се изплати сумата по аванса. "В рамките на много кратък срок от време, в порядъка от 8 месеца, ние разработихме техническа и технологична документация, която позволява изработването не на 15, а на 100 вагона.

"През декември същата година показахме прототипа, но възложителят не присъства. Впоследствие се стигна до забавяне поради пандемията и забавени поръчки от външни контрагенти, тъй като ние внасяме продукти, които в България не се произвеждат". Това коментира в ефира на телевизията Димитров. 

Договорът по обществената поръчка за 15 вагона е на обща стойност 26,6 млн. лв. без ДДС - по 910 000 евро или 1 779 000 лв. на вагон.

Със 186 км/час: Българските вагони "Сокол" покриха тестовете, но ще ги строят работници от Пакистан, Индия и Малайзия

Със 186 км/час: Българските вагони "Сокол" покриха тестовете, но ще ги строят работници от Пакистан, Индия и Малайзия

Вагонът "Сокол" отговаря на всички необходими изисквания заложени в техническите характеристики на възложителя-БДЖ-ПП ЕООД

Тоя заявява още, че са поискали от БДЖ да се промени графика, защото имало забавяния. "Не сме искали да се увеличава цената или нещо друго", казва той и поясни, че ще бъде започната процедура срещу БДЖ.

От БДЖ изпратиха позиция, в която се казва, че претенциите на завода към тях са неоснователни, тъй като са били направени достатъчно компромиси.

Ето какаво се твърди нея:

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД категорично определя твърденията на г-н Димитров като некоректни и манипулативни. Още със сключването на договора е извършено авансово плащане към "Вагонен завод - Интерком" АД - гр. Дряново в размер на 6,9 млн. лв., с което "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД спазва задължението си, произтичащо от него.

Изпълнителят на договора "Вагонен завод - Интерком" АД - гр. Дряново не спазва първия, втория и третия етап, които са със срок на изпълнение до 22.10.2022 г., за което възложителят "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД задейства правото си на неустойка по договора."

Също така са изплатени още 80% от стойността на първия вагон - 996 690,97 лв. Подчертаваме, че с това общата платена сума на изпълнителя достига : 9 005 814,82 млн. лева, срещу които той не е предоставил нито един завършен вагон."

През годините броят на служителите разко намалява през последните две години.  През 2019 на трудов договор са осигурени 158 слуцители, а през 2021 техният броя достига надминава 190 души. От 2022 година изглежда започва освобождаване на голяма част от тях, тъй като от 194 души, в края на годината осигурените служители са едва 96 души. 

"Вагонен завод - Интерком" АД в Дряново има 103-годишна история. Преди няколко българският вагон "Сокол" покри успешно тестовете в сертифицираща организация "АФЕР" в Румъния и доказа, че отговаря на всички необходими изисквания, заложени в техническите характеристики на възложителя-БДЖ-ПП ЕООД. Модернизираният вагон от проект "Сокол" е рециклиран пътнически вагон и е първият от общо 15 за нуждите на БДЖ, чиято реконструкция беше възложена на предприятието в Дряново.