Броят на застрахователните компании у нас намалява, за сметка на това активите им се увеличават с над 10 на сто. Това е видно от статистиката на застрахователната дейност към декември 2021 година, изготвена от Българската народна банка.

В края на изминалата година у нас са работили обащо 49 застрахователни дружества, като на годишна и на тримесечна база броят им е с 2 компании, извършващи общо застраховане по-малък. 

Средствата, управлявани от застрахователните дружества са се увеличили за година с 926 млн. лв. (10.1%) и са достнали 10.116 млрд. лв. към края на декември 2021 година. Техният размер се увеличава с 222.7 млн. лв. (2.3%) спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. (9.894 млрд. лева).

Кипърски съд назначи ликвидатори във фалиралия застраховател "Олимпик"

Кипърски съд назначи ликвидатори във фалиралия застраховател "Олимпик"

Средната загуба на клиенти след фалита през миналия август бе между 3 и 78 лева

Активите на дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 500.4 млн. лв. (7.7%) - от 6.507 млрд. лв. към края на декември 2020 г. до 7.007 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 г. и със 148.3 млн. лв. (2.2%) спрямо края на септември 2021 г. (6.859 млрд. лева).

Важно е да отбележим, че общия размер на активите на тези дружества намалява до 69.3% при 70.8% в края на четвъртото тримесечие на 2020 г. и 69.3% в края на края на септември 2021 година.

 Фалира румънски застраховател с клон в България

Фалира румънски застраховател с клон в България

Компанията има минимален дял у нас

Що се касае до активите на дружествата, извършващи животозастраховане - те нарастват с 425.6 млн. лв. (15.9%) - от 2.683 млрд. лв. към края на декември 2020 г. до 3.109 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 година. Спрямо края на септември 2021 г. (3.034 млрд. лв.) те нарастват със 74.4 млн. лв. (2.5%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2021 г. достига 30.7% при 29.2% към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. и 30.7% в края на септември 2021 година.