Въпреки прогнозите от миналата година, че 2019 година ще донесе обрат в тенденцията на постоянно намаляващите лихви, то изминалите вече 11 месеца от нея показаха, че те има накъде да падат още. Есента донесе ново понижение и така лихвите достигнаха поредно историческо дъно.

Последните данни на Българската народна банка (БНБ) сочат, че средното ниво на лихвите по нови ипотечни заеми вече е под 3% или на равнище от 2,98% към септември месец. В резултат на това годишният процент на разходите (ГПР) също намалява до 3,39 на сто.

Какви са рисковете от ниските лихви за България?

Какви са рисковете от ниските лихви за България?

Паричната политика на ЕЦБ влияе и върху банките, коментира подуправителят на БНБ Калин Христов

След края на първата половина на годината - през юли, от Money.bg публикувахме материал с най-изгодните оферти за ипотечни кредити според размера на лихвата към средата на годината на база на данни от специализирания сайт Moitepari.bg.

Сега ще направим същата справка, за да видим каква е разликата в сравнение с предходния период като използваме същите условия на примера - жилище на стойност от 160 000 лева и размер на заема, равняващ се на 80% от тази стойност или на 128 000 лева.

За новото сравнение вземаме същите изчисления. Така към ноември най-изгодните условия предлагат "Централна кооперативна банка" (ЦКБ), "Българо-американска кредитна банка" (БАКБ), ОББ, "Тексим Банк" и "Токуда Банк". Според офертите на четирите финансови институции сумата за връщане за целия период на кредита, който е 20 години, е под 176 000 лева.

Ипотечните кредити с най-ниски лихви към средата на 2019-а

Ипотечните кредити с най-ниски лихви към средата на 2019-а

При кредит със срок за 20 години и цена на имота от 160 000 лева

Най-ниска сума клиентите връщат при ЦКБ, показват изчисленията. За периода от 20 години сумата за връщане заедно с всички разходи по нейната оферта са малко над 164 978 лева при лихва от 2,60%, ГПР от 2,68% и месечна вноска от 684,53 лева. Клиентите, които могат да се възползват от тези условия, трябва да имат осигурителен доход над 1500 лева и работната им заплата да се превежда през ЦКБ.

На второ място по размер на разходите по ипотечния заем е офертата на БАКБ. При нея за срок от 20 години ще бъдат върнати малко повече от 172 138 лева при ГПР от 3,18% и лихва от 2,95%. Тук месечната вноска е в размер на 706,69 лева. Изискването към потребителите е да имат доход над 1400 лева.

Третата най-изгодна оферта предлага ОББ. Условията при нея са за същата по размер, както в БАКБ, месечна вноска, ГПР от 3,44% и лихва от 2,95%. При нея общият разход по кредита възлиза на 173 139 лева, а изискването към клиентите е да сключат споразумение за застраховка към групата на ОББ.

Ипотечните кредити с най-ниска лихва към средата на 2018

6-те най-изгодни ипотечни кредити на банковия пазар в момента

Има вече оферти с под 3% надбавка

На четвърто място по размер на общите разходи е предложението на "Тексим Банк". При него сумата за връщане за 20-годишния период е малко над 174 930 лева при 3% лихва и 3,36% ГПР. Месечната вноска е в размер на 709,88 лева, като условието е заплатата на клиентът да се превежда от банката.

В рамките на 175 198 лева са разходите по офертата на "Токуда Банк". При нея ГПР-то е 3,36%, лихвата е 3,20%, а месечната вноска е 722,67 лева. Предложението е както за закупуване на жилище, така и за рефинансиране на ипотечен кредит, теглен от друга банка с фиксирана лихва за първите 24 месеца.

Петте най-добри оферти към ноември 2019 година (за срок от 20 години):

Банка Общо сума за връщане Лихва (%) ГПР (%)
ЦКБ 164 978 лева 2,6% 2,68%
БАКБ 172 138 лева 2,95% 3,18%
ОББ 173 139 лева 2,95% 3,44%
Тексим Банк 174 930 лева 3% 3,36%
Токуда 175 198 лева 3,2% 3,36%

Петте най-добри оферти към юли 2019 година (за срок от 20 години):

Банка Общо сума за връщане Лихва (%) ГПР (%)
ЦКБ 165 796 лева 2,6% 2,7%
УниКредит 180 783 лева 2,8% 3,75%
БАКБ 171 632 лева 2,95% 3,14%
ОББ 173 139 лева 2,95% 3,44%
Експресбанк 180 372 лева 2,99% 3,73%

Тъй като някои финансови институции предлагат конкурентни на горепосочените оферти, но само при по-кратък срок за изплащане, правим и едно допълнително сравнение със срок на връщане на кредита до 15 години. За този период офертата на ЦКБ отново излиза най-евтина, като банката предлага 2,60% лихва и 2,69% ГПР, а общият разход е от 155 273 лева при месечната вноска е 859,53 лева.

"Прокредит Банк" предлага по-ниска вноска - от 855,58 лева на месец при 2,92% ГПР и 2,50% лихва. При тези условия общата сума за връщане възлиза на малко над 157 519 лева. Това предложение е с плаваща лихва, финансиране до 80% от размера на жилището и с превод на работна заплата.

При БАКБ общият разход е от 160 566 лева при ГПР от 3,20%, лихва от 2,95% и вноска от 880,87 лева. След нея е "Д Банк" с разход от 161 041 лева, 3,23% ГПР, 2,75% лихва и 868,64 лева месечна вноска. При нея условията са за превод на работна заплата или 150% от месецната погасителна вноска и кредитна карта.

Петте най-добри оферти към ноември 2019 година (за срок от 15 години):

Банка Общо сума за връщане Лихва (%) ГПР (%)
ЦКБ 155 273 лева 2,6% 2,69%
Прокредит 157 519 лева 2,5% 2,92%
БАКБ 160 566 лева 2,95% 3,2%
Д Банк 161 041 лева 2,75% 3,23%