Въпреки очакванията, че 2019 година ще донесе първото покачване на лихвите, към средата на годината те остават рекордно ниски особено що се отнася до тези върху ипотечните кредити.

Според последните данни на Българската народна банка (БНБ) към края на май месец средната лихва по жилищните заеми в лева е на равнище от 3,16% при такова от 3,45% за същия период на 2018 година.

В същото време кредитирането расте с по-бързи темпове. Към края на петия месец на 2019 година ипотечните кредити са се увеличили с 11,7% на годишна база до 10,984 милиарда лева при ръст от 9,8% до 9,830 милиарда лева година по-рано.

Това означава, че за последните 12 месеца те са нараснали с над 11,73% или с повече от 1,1 милиарда лева.

През 2018 година от Money.bg публикувахме материал с най-изгодните оферти за ипотечни кредити според размера на лихвата към средата на годината на база на данни от специализирания сайт Moitepari.bg.

Ипотечните кредити с най-ниска лихва към средата на 2018

6-те най-изгодни ипотечни кредити на банковия пазар в момента

Има вече оферти с под 3% надбавка

Сега ще направим същата справка и ще видим каква е разликата в сравнение с предходната година като използваме същите условия на примера - жилище на стойност от 160 000 лева и размер на заема, равняващ се на 80% от тази стойност или на 128 000 лева.

При тези условия най-изгодна оферта има в "Централна кооперативна банка" (ЦКБ). Според предложението общо изплатената сума за периода от 20 години ще бъде 165 796 лева при лихва от 2,6% и годишен процент на разходите (ГПР) от 2,7%.

Изискванията е кандидатите да имат осигурителен доход над 2000 лева, като месечната вноска е от 684,53 лева.

На второ място най-ниска лихва дава "УниКредит Булбанк". Тя предлага 2,80% лихва и ГПР от 3,75%, като общата сума за изплащане е 180 783 лева. В условията на банката се изискването кандитатът да бъде с нетен месечен доход над 2600 лева, а от условията става ясно, че заемът е с плаваща лихва за целия период. Месечната вноска е в размер на 699,61 лева.

На трето място с лихва 2,95% идват предложения на ОББ и на "Българо-американска кредитна банка" (БАКБ). При първата ГПР-то е 3,44%, а месечната вноска е 706,69 лева при обща дължима сума от 173 139 лева.

БАКБ от своя страна предлага такава лихва при 3,14% ГПР и месечна вноска от 706,69 лева. В края на срока изплатената сума трябва да бъде в размер на 171 632 лева, като условията са за имот, чието строителство е финансирано или е собственост на банката или нейно свързано дружество. Също така кандидатът трябва да е с осигурителен доход от поне 2000 лева.

Лихва от 2,99% и ГПР от 3,73% предлага "Експресбанк". В офертата посочената месечна вноска е от 738,41 лева, а общата изплатена сума е в размер на 180 372 лева. Условията е тегленият заем да е над 100 000 лева.

Ако към юли 2019 година топ 5 на най-изгодните оферти за ипотечен заем са с лихви под 3%, то може да се каже, че година по-рано само две банки са предлагали лихви под това равнище. Това са били ЦКБ и "ПроКредит Банк" със съответно 2,90 и 2,75%.

Други банки на пазара предлагат и по-ниски лихви и ГПР, но при тях има ограничения в срока за изплащане на кредита е между 15 и 17 години и заради това те не са включени в списъка. Това са "ПроКредит Банк" и "Д Банк". Офертата на първата е за лихва от 2,5% и ГПР от 2,85%. При "Д Банк" лихвата е 2,75%, а ГПР - 3,23%. Извън топ 5 по лихвени нива попада и "Тексим банк" (3.00%), чийто годишен процент на разходите обаче е по-нисък от някои от долупосочените банки - 3.17%.

Банка Общо сума за връщане Лихва (%) ГПР (%)
ЦКБ 165 796 лева 2,6% 2,7%
УниКредит 180 783 лева 2,8% 3,75%
БАКБ 171 632 лева 2,95% 3,14%
ОББ 173 139 лева 2,95% 3,44%
Експресбанк 180 372 лева 2,99% 3,73%