След като 2019 г. беше най-успешната година за икономиката от рецесията от 2008 г. досега, от края на зимата показателите поеха стремглаво надолу. Но спадът сам по себе си не е единственият негативен ефект, защото той е примесен и с голяма доза несигурност какви ще са последиците за бизнеса от настоящите мерки на властите.

Тук ще разгледаме какво се случи от началото на 2020 г., как ще се възстанови икономиката и по какви начини хората могат да подпомогнат личните си финанси.

Какво да очакваме

Прогнозата е, че до края на годината икономиката ще се свие с между 3%, според Министерството на финансите, и 3,8%, според други анализаторски организации. Догодина обаче растежът ще е от между 2,5 и 3,2%, което означава, че е малко вероятно стопанството, заетостта и респективно доходите на хората да се възстановят бързо.

Не трябва да забравяме и нещо друго - структурата на производството в икономиката и веригата на доставките обикновено се нуждаят от време, за да се коригират спрямо новите условия. Процесите в икономиката обикновено не настъпват моментално и този времеви лаг също трябва да бъде взет предвид.

Как да се финансираме в криза

Казано иначе, кризата засега е тук, за да остане. Това обаче не значи, че животът трябва да спре. Ето какво може да се направи, ако човек е засегнат от нея, но все пак иска да направи по-голяма покупка или му се наложи непредвиден разход.

Бърз потребителски кредит от "Инвестбанк" АД

Ако ви трябват средства на момента, "Инвестбанк" АД застава зад вас. Бързият потребителски кредит на банката може да осигури до 7 000 лв., при отговор само в рамките на 15 минути. При одобрение, можете да разполагате с парите до минути. С бързия кредит от "Инвестбанк" АД разчитате на фиксирана лихва за целия период на изплащане, който може да е до пет години. Клиентите имат и гъвкавост при определяне на датата, на която да правят месечните си вноски.

Бързият кредит от "Инвестбанк" АД може да бъде отпуснат даже и потребителят вече да има други кредити. Не е нужно за получената сума да се предоставя обезпечение.

Бърз потребителски кредит - овърдрафт от "Инвестбанк" АД

Невинаги обаче са ни необходими средства веднага за конкретен разход. Понякога се налага просто да имаме пари в брой, при това - скоростно.

Затова от "Инвестбанк" АД предоставят възможност за бърз потребителски кредит - овърдрафт. При овърдрафта клиентите на финансовата институция могат да получат от 600 лв. до 7 000 лв. в рамките на до пет работни заплати на клиента със срок на изплащане до две години, който може автоматично да бъде удължен с още 24 месеца.

Лихвата по бързия потребителски кредит - овърдрафт на "Инвестбанк" АД отново е фиксирана и се дължи само върху усвоената сума, като при него също не е необходимо обезпечение на заетите средства. Заетата сума се погасява с всяко постъпване на средства по сметката на кредитополучателя, а вече изплатените суми по заема могат да се изтеглят отново.

Потребителски кредит от "Инвестбанк" АД

Какво може да се направи в случаите, при които ни предстои по-голяма покупка, но не е необходимо средствата да бъдат получени на момента? В този случай "Инвестбанк" АД отново предоставя оптимално решение.

Банката предлага потребителски кредит в размер на до 60 000 лв. или еквивалента им в евро. При този кредитен продукт, потребителите могат да избират между изплащане на равни или на намаляващи месечни вноски, а срокът за погасяване е до десет години.

Лихвеният процент за кредита е плаващ през периода, като се формира от индекса 12-месечен EUROBOR плюс надбавка, фиксирана в договора. Общият лихвен процент по потребителския кредит на финансовата институция започва от 5,34%, което е значително по-ниска стойност от средната по потребителските кредити в страната. Тя към септември тази година възлиза на 7,87%, сочи информацията на Българската народна банка.

Хроника на коронакризата до момента

Откакто много икономически дейности през март бяха затворени, икономиката на страната изпадна в техническа рецесия, а най-тежко засегнатите отрасли - туризмът, хотелиерството и ресторантьорството, започнаха да освобождават ударно служители. В пика на безработицата през май, когато тя достигна 9%, броят на новорегистрираните надхвърли 100 хил. души, т.е. те бяха повече от населението на град Враца.

Графика 1: Безработица в България

Причината за нейния растеж беше срива, през който все още преминават сектори като туризма, хотелиерството и ресторантьорството и много други видове услуги, които не могат да се предоставят дигитално. Някои от тези сектори все още се представят изключително слабо, като прогнозата е, че и зимният туристически сезон ще бъде твърде слаб.

Паралелно с това, индустриалното производство у нас премина през най-тежкия си спад от Голямата рецесия досега, сривайки се с 16,1% на годишна основа през май. До края на месец септември то продължава да се свива, макар че темпът му на понижение постепенно се забавя.

Графика 2: Темп на растеж/свиване на индустриалното производство в България

Кои хора бяха засегнати от кризата?

Сривът на услугите и промишлеността, които са гръбнакът на всяка икономика, доведе до понижение на покупателната способност на хиляди българи, което не можеше да се компенсира от програмите на правителството, от които така или иначе се възползваха много малко индивиди и бизнеси.

Данните сочат, че докато броят на хората, получаващи доходи над минималната работна заплата се повишава, въпреки кризата, то тези с най-ниското законово възнаграждение се свиват. Казано иначе, най-застрашени са най-бедните, които по правило са и индивидите с най-нисък завършен образователен ценз.