Българският холдинг Агрия Груп иска да придобие 100% от капитала на "Алмагест" АД. Сделката е за 441 866 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Алмагест" с номинална стойност 80 лева всяка, се посочва в съобщение, разпространено чрез БФБ-София.

От компанията разпространиха информацията, че са сключили договор за придобиване на дялово участие.

"Придобиването на титулярството на правото на собственост върху 100% от акциите от капитала на "Алмагест" АД се извършва по предвидения в законодателството и в Устава на "Алмагест" АД ред и след получаване на решение от Комисията за защита на конкуренцията, с което се разрешава продажбата на акциите от продавача на купувача", информират от компанията.

"Алмагест" развива дейност в областта на съхранението, преработката на зърнени култури, като царевица и пшеница, за производство на биоетанол, ползван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене, за хранително-вкусовата промишленост и в областта на търговията със зърнени култури и произведен от тях етанол.

Агрия Груп Холдинг планира да изгради нов логистичен център за зърно в Североизточна България

Агрия Груп Холдинг планира да изгради нов логистичен център за зърно в Североизточна България

Kомпанията ще се възползва от възможността да запълни празнината на пазара, породена от войната в Украйна

Инвестицията на "Агрия Груп Ходинг" предпоставя потенциал за пазарно присъствие на пазара на възобновяеми енергийни източници (биоетанол), денатуриран етанол и DDGS, подчертават от киомпанията.

Сделката е в подкрепа на изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление подсигуряване на присъствие на "Агрия Груп Холдинг" на пазара на възобновяеми енергийни източници.

През периода 2022-2023 година Агрия Груп Холдинг планира да изгради нов логистичен център с капацитет на силози от 94 000 кв. м. в Североизточна България, за да ускори експортната дейност.

Това би позволило на компанията да се възползва от възможността да запълни празнината на пазара, оставена от невъзможността на Украйна да изнася своето зърно поради войната. Групата ще инвестира общо 8,7 милиона евро в съоръжението, включително 4,7 милиона евро, отпуснати тази година.

"Алмагест" излиза на борсата

Единственият производител на български биоетанол излиза на борсата

Компанията иска да набере 20 милиона лева