Едно от най-големите дружества за производство на олио в България – „Кехлибар”, има вече нов собственик.

Компанията "Агрия груп холдинг" приключи с придобиването на производителя на олио "Кехлибар" и то предстои да бъде вписано в Търговския регистър, съобщиха от дружеството купувач.

 Споразумението беше подписано в началото на февруари и е за 100% от капитала на дружеството от Лясковец.

"Сделката подсигурява изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление засилване на преработвателната и експортната ориентация на компанията в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план", се казва в официалното съобщение.

"Кехлибар" е едно от най-големите дружества за производство на олио, а печалбата и приходите му през последните три години постоянно се повишават. Така ако през 2012 година то регистрира приходи от 24.334 милиона лева, то през 2015 те възлизат вече на 41.022 милиона лева.

Производственият капацитет също е голям. Фабриката за производство на слънчогледовото олио  има капацитет за преработка на над 50 хилиляди тона слънчоглед годишно, а компанията притежава и две силозни стопанства за съхранение на общо 20 хиляди тона.

От своя страна "Агрия груп холд" е един от най-големите земеделски холдинги в страната, който през тази година планира да достигне обработка на 200 хил. дка собствени и арендувани земеделски площи. В зърнобазите му годишно се съхраняват и търгуват между 300 хил. и 350 хил. тона зърно и маслодайни култури, става ясно от отчета за дейността

Приходите на „Агрия груп холд” също растат, като от 131.980 милиона лева през 2014 скачат на 147.486 милиона лева през следващата година.