"Българо-американска кредитна банка" е постигнала споразумение с японската "Токушукай Инк" за придобиването на "Токуда Банк" АД, става ясно от уведомление до Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

Собствеността си трябва да променят 6 796 250 безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 10 лева всяка. Иначе казано, номиналната стойност е близо 68 млн. лева, но повече параметри по сделката не се съобщават.

Колко спечелиха банките от лихвите по ипотеките ни само през януари?

Колко спечелиха банките от лихвите по ипотеките ни само през януари?

Обемът на жилищните кредити мина 22 милиарда лева

БАКБ и "Токуда Банк" са в т.нар втора група на БНБ по размер на активите, т.е. средни по размер. И двете са извън Топ 10 на сектора.

По данни на БНБ купувачът е с активи за 2,398 млрд. лева към третото тримесечие на 2023 г., а подлежащата на придобиване банка има активи за 473,68 млн. лева. Даже двете заедно ще са с по-малко от една десета от активите на лидера ОББ (32,5 млрд. лева).

"Тази новина не води до промени в ежедневната ни работа и отношенията ни с клиентите", пишат на сайта си от "Токуда Банк", която към момента е най-малката банка у нас.

Сделката подлежи на регулаторно одобрение.