Лихвените приходи на банките от ипотечните кредити на домакинствата са надхвърлили 51 млн. лв. през януари. Същевременно размерът на този вид заеми е възлизал на над 22.2 млрд. лева към края на първия месец от годината, сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ) за състоянието на банковата ни система.

От данните е видно, че банките от първа група (ОББ, Банка ДСК, Уникредит, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка) са получили над 44.8 милиона лв. приходи от лихви по жилищните заеми, при отпуснати 19.3 млрд. лева. Приходите от тези лихви на банките от втора група (Централна кооперативна банка, ПроКредит Банк (България), Алианц Банк България, Инвестбанк, ТИ БИ АЙ Банк, Българска банка за развитие, Българо-американска кредитна банка, Интернешънъл Асет Банк, Общинска банка, Търговска Банка "Д", Тексим Банк и Токуда Банк) са възлизали общо на близо 7 млн. лв., при отпуснати 2.8 млрд. лв. ипотечни заеми. Важно е да отбележим, че не всички, изброени банки отпускат ипотечни кредити.

От данните на Централната ни банка е видно още, че към 31 януари 2024 г. печалбата на банковата система е в размер на 183 млн. лв. - с 68 млн. лв. (59.3%) повече спрямо отчетената за първия месец на 2023 г. Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на януари 2024 г. са възлизали на 48 млн. лв. (при 46 млн. лв. в края на януари 2023 г.).

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Икономисти алармират за притеснителни тенденции

Преди дни стана ясно, че през януари 2024 г. са отпуснати нови ипотечни кредити за 635.4 милиона лева. От тях 205 млн. лв. са рефинансиране, т.е. нетно новите ипотечни кредити са 430 млн. лева. Припомняме, че миналия януари нетно новите ипотечни кредити бяха 312 млн. лв., като увеличението на годишна база е с 38.2 на сто.

Лихвите по жилищните кредити остават ниски

През януари 2024 г. средният лихвен процент при жилищните кредити в левове, се понижава с 0.02 пр. п. до 2.57%, а ГПР по тези кредити - с 0.01 пр. п. до 2.85 на сто.

През изминалата година лихвите по ипотечните кредити "замръзнаха" на нива от около 2.6 на сто. През декември средният лихвен процент остана на нивото от предишния месец - 2.58%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити дори се понижи - с 0.06 пр. п. до 2.86 процента.

Aко погледнем още месец назад ще видим, че при жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада за месец с 0,02 пр. п. до 2,59%, а ГПР по тези кредити - с 0,05 пр. п. до 2,86 на сто. В началото на годината лихвите по жилищните заеми са били на сходно ниво - през януари 2023 г. средната лихва по ипотечните кредити, отпускани от банките в България е възлизала на 2.61%, а ГПР по тези кредити - на 2.82 на сто.

Двустаен за 1000 лв. на месец: Наемите в София и по-големите градове на страната се изравниха

Двустаен за 1000 лв. на месец: Наемите в София и по-големите градове на страната се изравниха

Кои са предпочитаните райони за наемателите?