"Свинекомплекс Николово" АД, един от свинекомплексите ударен най-тежко от африканската чума по свинете, има нов собственик. Софийският производител на фураж "Вианд" ЕАД е придобил дял от 97,6 процента в публичната компания, показват документи, изпратени от Българската фондова борса (БФБ).

Промяната на собствеността идва след като на 19 юли т.г. в свинекомплекса бе открит геном на вируса и всички животни бяха умъртвени.

Трудна ситуация

Промяната на собствеността идва в особено труден за свинекомплекса момент. Дори преди кризата с африканската чума, публичното дружество не се намираше в особено добра ситуация - и това се признава в отчетите му.

Към края на първото полугодие приходите на дружеството от продажби намаляват до 1,470 милиона лева от 2,097 милиона лева година по-рано, или 30 процента спад. В същото време само разходите за суровини и материали на дружеството достигат 1,725 милиона лева. Отделно разходите за възнаграждения и осигуровки надхвърлят 600 хил. лв.

Така към края на юни т.г. дружеството отчита загуба от 610 хил. лв., при печалба от 612 хил. лв. година по-рано. "Свинекомплекс Николово" отчита и непокрита загуба от минали периоди от още 567 хил. лв.

Част от проблемите на дружеството се дължат на по-ниската средна продажна цена на продукцията. Тя е намаляла с 30 ст. до 2,22 на кг. живо тегло без ДДС за периода. Има и спад на броя реализирани прасета със 176 тона спрямо предходния период.

А в същото време цената на комбинирания фураж расте.

В отчета си компанията признава, че е натрупала задължения към доставчика на фураж. "Високата цена на фуража и ниската продажна цена на килограм живо тегло, продиктувана от пазара на живи животни у нас, води до поддържане на постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи, свързани с дейността му", пише в отчета.

От него става ясно още, че задълженията към доставчици са 792 хил. лв., а общите задължения достигат 2,398 милиона лева. Все пак, те намаляват от регистрираните през същия период на миналата година 3,575 милиона лева.

За нуждата от свеж капитал свидетелства и одобреното предложение на доскорошния акционер "Хайбрид" за продажбата на 42 дка край с. Стара река, Сливенско на цена не по-ниска от 200 хил. лв. В решението е записано, че сумата трябва да бъде използвана за частично погасяване на дълга към "Вианд". Не е ясно дали продажбата е извършена.

Продажба

Заради тежката ситуация на 21 юни т.г. е сключен и договор за продажбата на акциите на трите основни акционера - "Вестпарк файненшъл груп", "Хайбрид" и "Пимаро България" - на "Вианд". И последното прехвърляне на акции е завършено на 9 август т.г., с което столичната компания вече притежава 97,6 процента.

По силата на българското законодателство купувачът е длъжен да отправи търгово предложение към по-малките акционери. Акции в "Свинекомплекс Николово" притежават общо 6 юридически лица (вкл. трите изброени по-горе) и 23 физически лица. Според търговото предложение, цената, която "Вианд" е платила за акциите на тримата големи акционера е по 0,93 лв. на акция. Сумата оценява дружеството на 3,225 милиона лева. Дружеството е листнато на БФБ, но последната сделка е била през юни 2016 г. при 3,30 лева за акция.

По информация на в-к "Капитал" обаче сделката е извършена на принципа "дълг срещу собственост".

Продажбата, договорена преди откриването на чумата по свинете, съвпада с обявлението за наличието на генома.

Купувачът

"Вианд" е основана през 1992 г., като фамилна търговска компания. Тя има общо пет фуражни завода, един от които край Русе. Общият ѝ производствен капацитет надхвърля 400 хил. тона. За нея работят над 160 служители. Собственик на компанията е Иван Трифонов.

През 2017 г. "Вианд" отчита приходи от продажби от 72,882 милиона лева, при 84,345 милиона лева през предходната година. Печалбата от основна дейност достига 1,331 милиона лева.

Планът на "Вианд", записан в търговото предложение, което все още не е официално одобрено, е да запази и възстанови дейността на свинекомплекса.