Словенската компания "Словения Броудбанд" С.а.р.л. се е отказала от намерението си да придобие контрол над "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД (ТБС Груп). Това става ясно от решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което образуваното от регулатора производство се прекратява. 

Припомняме, че КЗК образува производство за концентрацията между "Словения Броудбанд" С.а.р.л. и "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД в края на миналата година.

През ноември 2021 г. "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД обяви готовност да предложи за продажба на БФБ мажоритарен пакет акции над 50% от началото на 2022 г., за да търси стратегически инвеститор, който да ускори навлизането на дружеството на нови пазари.

Собственикът на "Нова телевизия" и Vivacom няма да купува българската IT компания "Телелинк"

Собственикът на "Нова телевизия" и Vivacom няма да купува българската IT компания "Телелинк"

Възгледите на мениджърите по ключови направления са се разминали

Дни по-късно компанията обяви, че е постъпило писмо за намерение за закупуване на мажоритарен пакет от най-малко 51% от акциите на дружеството от страна на "Словения Броудбанд С. а. р. л.".

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД е създадена през 2019 г. в резултат на отделянето на дейността по предоставяне на решения и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии от групата на Телелинк България ЕАД. Историята на дейността датира от 2004 г., когато тя стартира в България, и преминава през постъпателно разрастване в региона на Западните Балкани и на международния пазар на глобалните ИТ услуги.

Третият транш акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп се изкупи за минути

Третият транш акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп се изкупи за минути

875 000 броя съществуващи акции бяха педложен на цена 13,50 лв

Групата има повече от 220 служители, присъствие в седем държави и над 200 клиенти от различен мащаб и сфери на дейност, и широка мрежа от партньорства със световни технологични лидери като Cisco, Microsoft, DellEMC, IBM, VMware и др.