Българската група Fleet Services е придобила изцяло Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş. И двете дружества работят в областта на GPS проследяването и управлението на автопаркове. Стойността на сделката не се съобщава.

Групата оперира чрез компаниите GPS Bulgaria и GPS Systems Macedonia. Първата си партнира с A1 България и има над 20 години опит в разработката и продажба на телематични решения за редица индустрии - телекомуникации, строителство, железопътен транспорт, застраховане, транспорт, логистика и други.

"Благодарение на огромния IT и инженерен талант в Турция, придобиването на Mobiliz ще ни позволи да ускорим внедряването на нови приложения и тяхното предлагане на пазара и да разширим своето присъствие в съседни страни, Европа, Азия и Африка. Наша амбиция е да имаме ключова роля в иновациите за автомобилната индустрия, базирани на анализ на големи данни и разработване на Industry 4.0 и 5G приложения", казва Николай Кичев, председател на борда на директорите на GPS Bulgaria и на Mobiliz.

С придобиването на Mobiliz, под управление на Fleet Services, вече са над 450 000 превозни средства.

Самата Mobiliz е сред пионерите на пазара в Турция и има 15 хил. бизнес клиента.