Unilink Group, един от най-големите застрахователни брокери в Полша, разширява дейността си в Румъния. Компанията придобива Safety Broker, най-големият дистрибутор на застраховки в Румъния, опериращ също в Молдова със застрахователни премии от приблизително 170 млн. евро и 8% дял на застрахователния пазар. Стойността на сделката не се съобщава.

В началото на 2021 г. Unilink придоби и мажоритарен дял в българската Ай енд Джи Брокерс, която се нарежда на втора позиция у нас с пазарен дял 7,61 процента към края на първото полугодие по данни на Комисията за финансов надзор.

Unilink придоби мажоритарен дял в българската I&G Brokers

Един от най-големите български застрахователни брокери има нов чуждестранен собственик

Основателят ѝ Николай Здравков остава в нея като председател на съвета на директорите

Крайната цел на полската компания е изграждането на "най-широката застрахователна дистрибуционна мрежа в региона на Централна и Източна Европа". За 2021 г. Unilink Group очаква да завърши с премии от близо 650 млн. евро общо за пазарите, където оперира, което ще ѝ даде позиция № 1 в застраховането в региона на ЦИЕ.

Safety Broker e основана през 2005 г. и разпространява широка гама застрахователни продукти чрез собствени клонове, ексклузивни франчайз клонове и интернет. След сделката, Safety Broker ще продължи да се управлява от настоящия Управителен съвет, оглавяван от неговия основател и главен изпълнителен директор Виорел Василе.

Инвестицията на румънския застрахователен пазар е свързана с неговия висок потенциал за развитие, произтичащ от значително по-ниско от европейското, застрахователно проникване и доминирането на традиционните канали за разпространение.

"Застрахователният пазар в Румъния е както сходен, така и различен от полския. Подобни са естеството на покупателно поведение на клиентите и значително по-ниското проникване на застраховките в сравнение със Западна Европа. Различно, поради липсата на multiagency модел (на пазара съществуват само брокери), е необходимостта от избор на модел на застрахователно консултиране между директно сътрудничество със застрахователна компания или професионални услуги на застрахователен брокер", коментира Игор Русиновски, президент на Управителен съвет на Unilink SA.

"Виждаме огромен потенциал, свързан с обмена на ноу-хау и опит в рамките на Unilink Group, по-специално в областта на ИТ, моделите на дистрибуция, включително корпоративен бизнес и програми, сътрудничество със застрахователните компании и маркетинг. Заедно с компаниите от Групата, опериращи в Полша и България, ще изградим най-силния играч в нашата част от Европа, предлагайки най-доброто обслужване на клиенти и партньори и най-професионалното сътрудничество със застрахователните компании", добави Виорел Василе, основател, акционер и главен изпълнителен директор на Safety Broker, Румъния.

Unilink инвестира и на полския пазар. В края на тази година в Полша ще има около 1000 застрахователни офиса под бранда на Unilink.