Потенциалното придобиване на строителната компания "Глобал Кънстръкшън" е стратегическа стъпка за "Главболагaрстрой" в посока разширяване на инфраструктурното портфолио с тясно профилирани дейности в геотехническото и хидротехническото строителство. Така коментираха пред money.bg новината за сделката от "Главболагaрстрой".

Преди ден стана ясно, че строителната компания "Главболгарстрой Интернешънал" АД планира да придобие конкурента си "Глобал Кънстръкшън" АД. Това гласи уведомление, постъпило в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Търговските дейности на предприятията-участници са инфраструктурно (инженерно) строителство - ремонт и поддръжка на транспортна (пътна) инфраструктура, енергийна инфраструктура, благоустройствена инфраструктура. Дейностите на групата, към която принадлежи придобиващото предприятие включват и високо строителство.

"Крайната цел е постигане на синергия на бизнес модела на дружеството и разширяване капацитета на компанията", отбелязват от "Главболагaрстрой". И допълват, че за момента няма други планувани стъпки за придобиването и на други компании до края на годината.

Съгласно уведомлението не се очаква операцията да окаже негативно въздействие върху пазара на инфраструктурно строителство на територията на България.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

"Главболгарстрой" придобива бизнеса на "Глобал Кънстръкшън"

"Главболгарстрой" придобива бизнеса на конкурент

Очаква се КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение

"Главболгарстрой Интернешънал" е част от групата на "Главболгарстрой". Холдингът е лидер на българския пазар в строителството на сгради и съоръжения. За над 50-те години от основаването си до днес компанията е реализирала проекти с обща застроена площ от над 26 млн. кв. м. Сред тях са Южната дъга на "Софийския околовръстен път", реконструкцията на столичния булевард "Брюксел", рехабилитацията на автомагистрала "Хемус", както и ЛОТ 1 и ЛОТ 2 от АМ "Струма".

"Глобал Кънстръкшън" АД извършва строителство, инженеринг, реконструкции и ремонтни работи, строителство, ремонт и рехабилитация на пътна, железопътна, тунелна и ВиК инфраструктура, производство, доставки и търговия със строителни материали, машини, съоръжения и оборудване, транспортна и спедиторска дейност и консултантски услуги.

Създадено през 2010 г., дружеството променя сферата на своята дейност през 2017 г. и ориентира фокуса си в сферата строителството. Дружеството е специализирано в изпълнението на пътна инфраструктура и по-специално тунелно строителство.

"Главболгарстрой" спечели конкурса са строежа на паркинги на Летище София

Кой спечели конкурса са строежа на паркинги на Летище София

Поръчката е на стойност 5 млн. лева

Като част от сдружение, "Глобал Кънстръкшън" АД изпълнява 49% от дейностите по строителство на Автомагистрала "Струма" Лот 3.1, в който разположен Тунел "Железница". Тунел "Железница" е най-дългият пътен тунел на територията на България.